Extra toezicht op de meest overlast gevende bedrijven

NEDERWEERT – Via gemeente Nederweert – Het college van burgemeester en wethouders gaat extra toezicht houden op de meest overlast gevende bedrijven in onze gemeente.

Nederweert is een plattelandsgemeente bij uitstek. Met een sterke agrarische sector waarin de ondernemers hard moeten werken voor hun geld en waar wordt gestreefd naar acceptabele werk- en leefomstandigheden. De diverse uitbreidingen van individuele agrarische bedrijven hebben geleid tot intensivering en schaalvergroting op het platteland.

Bedrijfsmatige activiteiten kunnen altijd overlast met zich meebrengen. Dat is de keerzijde van economische welvaart. Toch mogen de zorgen over gezondheid en leefklimaat niet worden gebagatelliseerd. Er is sprake van een spanningsveld tussen de agrarische sector en de omgeving.

De gemeenteraad van Nederweert heeft in november tijdens de begrotingsbehandeling aangegeven in 2018 een hoger ambitieniveau te willen op het gebied van milieuhandhaving en hij heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Het college heeft naar aanleiding hiervan besloten extra toezicht te gaan houden op de meest overlast gevende bedrijven binnen onze gemeente. Door een correcte vergunningverlening en een goede handhavingspraktijk wil het gemeentebestuur de milieuoverlast in de gemeente verder terugdringen.

Via nederweert.nl

Vorig artikel€ 100.000 euro voor project Pilot Leegstand Nederweert
Volgend artikelIKC Leuken breidt uit met extra klaslokalen