Ingezonden brief: ‘Randweg nee’

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 4 jaar geleden is door het gemeentebestuur met alle politieke partijen in Nederweert een convenant gesloten dat geen van de politieke partijen de randweg als een verkiezingsitem zouden gaan inzetten. In een democratisch land vinden wij dit soort afspraken niet kunnen! Iedere politieke partij mag kleur bekennen en zeker als het gaat over zo’n beladen onderwerp als de randweg.

Inmiddels komen er weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen aan en horen we al bijna een half jaar niets meer over een randweg. De zittende coalitiepartijen vrezen voor een verlies van stemmen als de kiezer dit randwegdossier meeneemt in zijn beslissing waarop te stemmen. Daarom worden nieuwe randweg-onderzoeken uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen.

Echter wij als “Randweg NEE” willen u juist nu in deze verkiezingstijd er nog eens aan herinneren hoe het CDA en de VVD over een randweg in Nederweert denken.

Voor het aanleggen van een randweg is geen nut en noodzaak aangetoond. Om de Statenleden bij de Provincie toch aan hun zijde te krijgen hebben ze toen het herontwikkelen van de kanaalzone bedacht. Hierdoor moet er naast het randwegproject, waaraan Nederweert minstens 5 miljoen euro moet bijdragen, ook nog eens 5 miljoen euro worden neergeteld voor het uitvoeren van deze kanaalzone-plannen. Alle kosten voor aanpassingen van knelpunten die elders ontstaan door het aanleggen van de randweg komen ook nog eens op het bordje van de Gemeente Nederweert te liggen. Het taakstellend budget voor de gemeentelijke bijdrage is in het verleden al verhoogd van 4 miljoen naar 5 miljoen euro, maar in de structuurvisie werd al aangegeven dat er minstens een totaalbudget nodig is van 23 miljoen (en hierin zijn diverse mitigerende maatregelen nog buiten gehouden) i.p.v. de 20 miljoen die voorzien was. Ook door inflatie zullen bij uitvoering in 2020 of later de werkelijke kosten vele malen hoger uitvallen. Hierdoor rijzen de totale kosten van dit project de pan uit, en zal indien de Provincie niet extra gaat bijdragen in de kosten, de gemeente Nederweert opgezadeld worden met een kostenpost van rond de 15 miljoen euro. Per inwoner van Nederweert kost dit project dan bijna 900 euro. Een gemiddeld gezin in Nederweerter-kern, Budschop, Ospel, Nederweert-Eind en Leveroy moet hiervoor dan maar liefst 3500 euro gaan ophoesten! Maar door tunnelvisie van de huidige coalitiepartijen, schrikken zij niet terug van dit soort bedragen en willen zij koste wat kost dit project toch realiseren.

De onderzoeksrapporten hebben aangetoond dat, door het afsluiten van diverse gebied ontsluitingswegen, het verkeer op de Molenweg met 60% zou toenemen. Echter, kritische Nederweertenaren vonden vele fouten in de gehanteerde verkeersmodellen en kwamen tot de conclusie dat de verkeerstoename zou verdubbelen, tot aantallen van 6300 auto’s per etmaal! En dat op een weg waar geen gescheiden fietsbanen zijn aangelegd en die op vele punten niet voldoet aan de eisen van een gebiedontsluitingsweg. Deze bevindingen werden door de betrokken ambtenaren niet bevestigd noch ontkend. Bij dit soort bevindingen zouden de alarmbellen moeten afgaan!

Ook de teleurstellende Maatschappelijke Kosten Baten Analyse score van 0.6 (kost bijna 2x zoveel als het oplevert) werd door deze partijen niet serieus genomen. In deze analyse waren de kosten al kunstmatig laag gehouden door het opkopen van enkele woningen, het realiseren van een extra rotonde nabij de carpoolplaats en het aanleggen van geluidswallen, buiten de scope van het project te houden. Men bleef vasthouden dat bij een volgende MKBA de score wel een stuk hoger zou uitvallen. De levensgevaarlijke oversteek van fietsverkeer over de rotonde bij de Molenweg waar straks meer dan 15000 auto’s per etmaal overheen razen, wordt door de coalitiepartijen (CDA/VVD) als veilig bestempeld. De schooljeugd zal dagelijks ook hier over een levensgevaarlijke rotonde moeten (vergelijkbaar met Molenweg).  En toch schrijft het CDA op Nederweert24: “De veiligheid van onze schooljeugd heeft hoge prioriteit.” Kennelijk ligt Boeket buiten de scope van het CDA!
Verder sluit de randweg een groot gedeelte van het buitengebied volledig af van de kern.

Coalitiepartijen hebben deze waarschuwingen naast zich neergelegd. Het JAN heeft zich vanaf het begin kritisch opgesteld, omdat zij nut en noodzaak van de Randweg niet aangetoond zagen. In een later stadium heeft de PvdA zich eveneens tegenstander van de Randweg getoond en zijn er door JAN en PvdA continue vragen gesteld en oplossingen gevraagd.

Echter CDA en VVD bleven voor 100 % achter het project staan.  Dit plan, waar CDA/VVD aan vast blijft houden, is niet noodzakelijk en lost geen problemen op. Eventuele problemen worden verplaatst.

Dankzij de grote inzet van zowel de werkgroepen (Stakeholders, VBN, Randweg NEE) en de politieke partijen JAN en PVDA zijn we gekomen waar we nu staan en is het stil: stilte voor de storm?

Ons idee: Los op de huidige trace’s  de eventuele knelpunten op en gebruik de middelen voor lang gekoesterde wensen, zoals fietspad langs Booldersdijk en veilige oversteekplaatsen voor onze schooljeugd.

De afgelopen jaren hebben de Randweg/Kanaalzone onderzoeken de gemeente Nederweert meer dan 100.000 euro gekost!  Hiervoor zijn de budgetten blijkbaar oneindig groot. Opmerkelijk dat nu het CDA en de VVD vertellen dat er de laatste 10 jaar (i.v.m. crises) geen geld was om iets te doen aan de accommodatie van de Pinnenhof.

Na de verkiezingen worden er weer kostbare onderzoeken opgestart om hun gelijk te halen dat Nederweert deze randweg nodig heeft en niks en niemand kan hen stoppen.

Of misschien toch wel? U bent op 21 maart aan zet, en u bepaalt aan wie u uw stem voor de komende 4 jaar toevertrouwt.

Randweg NEE

Vorig artikel14 maart 1908: Hoe is het mogelijk?
Volgend artikelAannemersbedrijf Vlassak uit Budel bestaat 75 jaar