Goed werken voor iedereen

NEDERWEERT – Verbinden, meedoen, aanspreken en doorgeven. Via deze route wil het CDA de gemeente Nederweert klaar maken voor de toekomst. In een korte serie vertellen we waar we onze pijlen de komende vier jaar op richten. Vandaag
het tweede thema van onze ambitieagenda: Goed werken.

Ook als het om werk gaat, verdient iedereen een eerlijke kans

Ook als het om werk gaat, verdient iedereen een eerlijke kans. Meedoen
schrijven we bij het CDA met hoofdletters. We denken liever in oplossingen dan
in beperkingen en stimuleren een klimaat waarin werkgevers, werknemers en
zzp’ers elkaar vinden en samen die kansen verzilveren. Kansen en
groeimogelijkheden voor iedereen, dus ook voor inwoners die moeite hebben
om op eigen kracht hun weg te vinden naar een betaalde baan.

Om de werkgelegenheid te bevorderen, streven we naar een gevarieerd aanbod van
bedrijfsgebouwen, winkels en agrarische gebouwen. Daarbij luisteren we
aandachtig naar de wensen en behoeften van ondernemers. Jonge, gedreven
ondernemers zoals Bart Beerens van BBE bijvoorbeeld. In een gesprek met
onze fractieleden pleitte hij ervoor om bestaande drempels voor starters weg
te nemen. De gemeente moet volgens hem de mogelijkheid bieden om op een
kleine locatie te starten en op een andere plek door te groeien als de zaken
goed gaan. Het zijn signalen vanuit de gemeenschap waar we serieus naar
luisteren en iets mee doen.

Goed werken vraagt ook om een goede bereikbaarheid. Een infrastructuur die
alle belangrijke voorzieningen in onze gemeente op een veilige manier met
elkaar verbindt; voor nu en later. Het aanpassen van de N275 en N266 blijft
voor onze partij dan ook hoog op de agenda staan, net als de verbreding van de
A2. Verder moeten fietsers, gemotoriseerd verkeer en landbouwvoertuigen
voldoende eigen ruimte hebben en heeft de veiligheid van onze schooljeugd
hoge prioriteit. Onze schoolroutes moeten veilig zijn. Punt.

Verder stimuleren we initiatieven van ondernemers om de toeristische en
recreatieve sector te versterken. We willen natuur en landbouw graag met
elkaar verbinden. Daarom is het ook belangrijk om de sterke punten van de
gemeente Nederweert, dat wat ons écht onderscheidt, naar buiten toe krachtig
uit te dragen.

En we denken nadrukkelijk aan de wereld van morgen. Bedrijven investeren in
een schoner milieu. De afspraken binnen het Nederweerter Klimaatakkoord –
lees: binnen tien jaar 50% minder stof en geur – staan als een huis. Voor asbest
is geen plaats meer. We stimuleren het opwekken van zonne-energie op daken
van openbare en agrarische gebouwen. De opbrengsten van windenergie
vloeien terug naar de samenleving zodat de huidige en toekomstige generaties
hiervan kunnen profiteren.

Kortom: we bieden ruimte om te ondernemen en denken in kansen. Kansen die
we alleen maar kunnen verzilveren als iedereen meedoet. Als we
tegenstellingen overbruggen, elkaar aanspreken en het gemeenschappelijke
belang boven het eigen belang verheffen. Dan is het goed werken voor
iedereen.

Vorig artikel7 maart 1937: Honger lijden
Volgend artikelBedrijfsinbraak in Nederweert