Subsidie voor vrijwilligersorganisaties Samenwerken en Verbinden

WEERT – Weerter vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten rond het thema Samenwerken en Verbinden. Hiervoor is een Tenderregeling vastgesteld. Twee keer per jaar is er een ronde waarop vrijwilligersorganisaties kunnen inschrijven. Per ronde is er een maximaal budget beschikbaar van € 37.500,-. De eerste ronde startte op donderdag 15 februari. In het najaar volgt een tweede ronde.

Wethouder Geert Gabriëls: “Bij veel verenigingen horen we dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden of te binden. We willen verenigingen ondersteunen die oplossingen voor dit probleem aandragen, bijvoorbeeld door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan. Deze regeling kan dus bijdragen aan duurzame samenwerking tussen verengingen en de positie van verenigingen versterken”.

Planning
Vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie aanvragen van 15 februari tot en met 16 april 2018. Op die laatste dag moet de complete subsidieaanvraag bij de gemeente ingeleverd zijn. Een ambtelijke adviescommissie brengt advies uit over de ingeleverde aanvragen aan het college van burgemeester en wethouders. In de tweede helft van mei besluit het college over de subsidies. Eind mei/begin juni worden de aanvragers geïnformeerd over die beslissing.

Subsidie aanvragen
Organisaties kunnen de subsidie online aanvragen op www.weert.nl/tenderregeling. Daar is ook de Tenderregeling te downloaden. De vrijwilligersorganisatie zorgt zelf voor de aanvraag, coördinatie en onderlinge afstemming van de activiteiten. Ook verzorgt de vrijwilligersorganisatie achteraf een verantwoording van de ontvangen subsidie.

Overigens ontvangen alle verenigingen waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft nog een brief over deze tenderregeling.

Subsidiebeleid
De gemeenteraad heeft op 23 november 2016 het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. Daarbij ging de gemeenteraad ook akkoord met het instellen van een Tenderregeling voor de uitvoering van vernieuwende activiteiten. De tender creëert ruimte voor innovatie, creativiteit en vernieuwing.

 

Vorig artikelOnthulling bijenhotel in Stadspark De Karthuis
Volgend artikelSpeeddate met de politiek bij Bibliocenter 9 maart