Verkiezingsprogramma VVD Nederweert 2018-2022

NEDERWEERT – Onder het motto ‘VVD Verenigt, Verjongt en Verbetert Nederweert’ heeft VVD Nederweert, als eerste Nederweerter partij, haar verkiezingsprogramma gepubliceerd.

Kort en bondig
In een kort en bondig verkiezingsprogramma maakt de Nederweerter VVD nog eens duidelijk waar zij voor staat. Een kleine overheid die faciliterend te werk gaat voor zowel haar inwoners als ondernemers. Een levendig centrum, een gunstig ondernemingsklimaat, goede infrastructuur, een bruisend verenigingsleven en een prachtig buitengebied.

Jongeren
Ook wil VVD Nederweert dat er uitdrukkelijk meer aandacht wordt besteed aan jongeren.

Jorik Franssen (22 jaar, VVD nr. 2) zegt daarover het volgende: 
“Het is belangrijk dat er de komende jaren in de gemeentepolitiek meer aandacht is voor de groep jongeren van 13-25 jaar en hún wensen. Denk daarbij aan lokaal werken én wonen, het ondersteunen van startende ondernemers en het meer faciliteren van verenigingen en evenementen. Zo houden we met elkaar onze gemeente levendig!”

Meer weten over VVD Nederweert en de achtergronden van de kandidaten? Zie https://nederweert.vvd.nl/ of www.facebook.com/vvdnederweert/

Vorig artikel14 februari 1939: Een ordelijk carnaval
Volgend artikelMeer geld voor openbare speelruimten in Weert