Altweerterheide krijgt ‘kindvoorziening’

WEERT – De projectgroep ‘Kindvoorziening Altweerterheide’ wil op de locatie van de huidige St. Jozefschool in Altweerterheide een school met enkele andere onderwijs gebonden functies huisvesten (een zogenaamde kindvoorziening).

De projectgroep bestaat uit het schoolbestuur Eduquaat, de stichting Verbreding basisschool Altweerterheide, de Dorpsraad Altweerterheide en de gemeente Weert. Niet alleen het gebouw, maar ook het inhoudelijk concept is onderdeel van de plannen. Op dinsdag 20 maart wordt daarover een informatiebijeenkomst gehouden.

Genomen initiatieven
Enkele jaren geleden heeft de Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide (SVBA) het initiatief genomen om de huidige St. Jozefschool te verbreden en deze zo toekomstbestendig te maken. Dit in samenwerking met schoolbestuur Eduquaat en de Dorpsraad Altweerterheide. Parallel aan dit initiatief, was de gemeente aan de slag om een voorzieningenplan voor Altweerterheide op te stellen. Dat is op 20 september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel van dit voorzieningenplan is ook basisschool St. Jozef.

Projectgroep van start
In oktober 2017 hebben de vier partijen de handen ineen geslagen en afgesproken gezamenlijk met een plan te komen voor een toekomstbestendige kindvoorziening in Altweerterheide. De redenen en ideeën daarvoor zijn verschillend, maar er is wel een gezamenlijk doel. Hoe de voorziening er uit komt te zien qua ruimtes, faciliteiten en gebruikers wordt tijdens het samenwerkingstraject duidelijk.

Planning
Een voortvarende start is al gemaakt met een duidelijk plan van aanpak voorzien van een tijdpad. Een programma van eisen is in februari 2018 klaar. In de periode tot oktober 2018 wordt het ontwerp verder uitgewerkt. De plannen worden in 2019 uitgevoerd.

Informatiebijeenkomst
Een indruk krijgen van de eerste inhoudelijke ideeën, vragen stellen of input leveren? Op dinsdag 20 maart is er van 19.30-21.00 uur een informatieve bijeenkomst in de St. Jozefschool waar alle inwoners van Altweerterheide en belanghebbenden welkom zijn. Een uitnodiging voor deze avond wordt nog verstuurd via lokale media.

Vorig artikel9 februari 1872: Tweede geneesheer verlangd
Volgend artikel99 uur vastelaovundj muziek op WeertFM