De bouwpastoor van Ospel

OSPEL – Wanneer in vroegere jaren een nieuwe parochie werd gesticht, werd ook een pastoor benoemd met als zijn eerste taak het bouwen van een parochiekerk. Hij kreeg de titel “bouwpastoor” mee.

Same sterk vör oos Kerk

Er worden geen bouwpastoors meer benoemd ……..
Dat wil niet zeggen dat zij er niet meer zijn. Zij kunnen spontaan opstaan, zoals in Ospel.
Pastoor Koumans liet onlangs met spontane medewerking van zijn parochianen de kerktoren restaureren. Binnenkort komt het historische PLEM “transformatorhuisje” op het kerkhof aan de beurt en daarna nog het torentje van de Mariakapel aan de Klaarstraatzijweg.

En ook dan is pastoor Koumans niet uitgebouwd : in zijn pastorie behoeven enkele ramen een opknapbeurt. Al deze bouwactiviteiten waren voor Prins Joost I van de Ospelse Vlikkestaekers gerede aanleiding om pastoor Koumans in zijn proclamatie bij zijn installatie als prins de Eretitel “Bouwpastoor” te verlenen. Inderdaad een bouwpastoor : onlangs werd pastoor Koumans 75 jaar en nog altijd bouwt hij ondernemend voort in zijn parochie !

De toekenning van de eretitel werd door de Vlikkestaekers met applaus onderstreept. Heel wat Ospelse Vlikkestaekers droegen “een steentje bij” voor de torenrestauratie.
Inmiddels is het steiger rond de kerktoren afgebroken en siert het gerestaureerde Rijksmonument weer het dorpsbeeld. De komende tijd moeten nog enkele bijbehorende werken uitgevoerd worden.

En …… er zullen ongetwijfeld nog nota’s worden ontvangen !
Daarom : een baksteen adopteren blijft mogelijk door € 15,- of een veelvoud van dit bedrag te storten op banknummer NL63 RABO 0319 4215 70 ten name van Samen sterk voor onze kerk.

Het Restauratie Comité.
jg

Vorig artikelHennep geruimd in vakantiewoning
Volgend artikelAanvragen voor omgevingsvergunning windpark ingediend