7 februari 1828: Verzoek om getuigschrift

Volledige brief met het verzoek om een getuigschrift - GAW NAW inv.nr. 1446

In een brief van 7 februari 1828 vraagt J.J. Degrave, opzichter van waterstaatswerken in Antwerpen aan de ‘Heeren Burgemeester en Schepenen der Stad Weerdt te Weerdt’ om een beloofd maar nog niet ontvangen getuigschrift.

Degrave is eerder uit Weert vertrokken en wil het getuigschrift hebben omdat hij dit wellicht in de toekomst nodig heeft. In de brief informeert Degrave ook naar de bevaarbaarheid van de Zuid-Willemsvaart en of de stad hiervan al de vruchten plukt. Hij is verder benieuwd naar de realisering van een brug bij de Biest en of er inmiddels een kraan in de haven is geplaatst.
(NB: De officiële opening van de Zuid-Willemsvaart heeft plaatsgevonden op 28 april 1826.)

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelWildcard NK voor Karlijn van Lierop
Volgend artikelDe Krottepoffers spelen: ‘Het Huis van Tante Agaat’