Het Servicepunt Leren/Werken Keyport is van start

Nieuw: arrangement voor werkgevers en onderwijs

Keyportregio – Projectleider Astrid Julicher van het Servicepunt Leren/Werken Keyport: Op dit moment zijn we aan het inventariseren.  Welke activiteiten en initiatieven zijn er al? Wie moet er vanaf weten? Wie kan daaraan bijdragen? Onze rol is om de regionale mogelijkheden binnen het Onderwijs (ROC en AOC), de gemeenten en UWV aan elkaar te verbinden. En publieke middelen te ontsluiten. Ook voor nieuwe ‘arrangementen’. De eerste is al in de maak.

‘We zijn bezig met een leerwerk mogelijkheid voor toekomstige vrachtwagenchauffeurs. Het initiatief komt van een werkgever die een wervingsactie organiseert om de instroom op gang te krijgen. Een open instroom is natuurlijk prima, maar vervolgens moeten die mensen wel geschoold worden. Of werken aan hun taalachterstand. En dáár kan het Servicepunt Leren/werken aan bijdragen. We betrekken het onderwijs en hebben een apart traject voor laaggeletterdheid en taalachterstand.’

Dat de arbeidsmarkt een crucial speerpunt is, bleek ook deze week weer uit de media. Er is veel vraag naar werk en scholing. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt toe. Ook de toenemende automatisering en robotisering van productieprocessen, het langer doorwerken en de behoefte aan nieuwe skills vragen om structurele aandacht. Het Servicepunt :Leren/werken is er voor werkgevers die op zoek zijn naar een stagiaire, het invullen van een (BBL-) vacature of een opleidingsadvies voor een medewerker of een hele afdeling.

De website is in de maak. Hebt u op dit moment een vraag, een activiteit of een idee voor een nieuw project, meld het dan bij [email protected]

BRONKeyport2020
Vorig artikelOnderneemster Margriet Hermans-Derckx (80) uit Weert weet niet van ophouden
Volgend artikelSlot Event Limburgse Versnellingstafels