24 januari 1964: Jaarvergadering Kring De Aldenborgh

De poort van het minderbroedersklooster aan de Biest, naamgever van Kring 'De Aldenborgh' - GAW Beeldbank 201

In hotel ‘De Engel’ aan de Markt vindt op 24 januari 1964 de jaarvergadering plaats van de ‘Kring Weert van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap De Aldenborgh’. Als gast is uitgenodigd oud-Weertenaar de heer J. Nouwen, conrector van de Kunstacademie en leraar aan het O.L.V. Lyceum in Breda.

Het weekblad Kanton Weert van 31 januari meldt dat de heer Nouwen ‘In een boeiende causerie met een instructieve serie lichtbeelden de geschiedenis van het bouwen en in verband daarmee de verschillende bouwstijlen behandelt.’ Nouwen vertelt dat sinds de Egyptenaren sprake is van een steeds veranderende bouwstijl, Eerst worden uitsluitend natuursteen en baksteen gebruikt; de huidige architectuur kenmerkt zich door het gebruik van glas en beton.

Tijdens de jaarvergadering komen natuurlijk ook de gebruikelijke zaken aan de orde.
In het jaarverslag van de secretaris, de heer M. de Haan, wordt melding gemaakt van drie lezingen en drie excursies die in 1963 zijn gehouden.
Van het boek ‘Schetsen uit het Land van Weert’ zijn 37 exemplaren verkocht.
Financieel gaat het de Kring voorspoedig, het jaar 1963 wordt afgesloten met een batig saldo.

Tot slot doet de voorzitter, de heer A.J. Mertens, een oproep om vooral de tentoonstelling met werken van Pieter Bruegel de Oude in het Gemeentemuseum in de Maasstraat te bezoeken. Vanwege de grote belangstelling is de expositie nog bijna een week extra te bezoeken.

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelSpesjaal vör de wichter van Doospel
Volgend artikelHorneland Rally 2018; Uitdaging voor mens en machine