Meer muziek in de klas!

NEDERWEERT – Muziekverenigingen, basisonderwijs (-kinderopvang) en gemeente zetten zich in voor meer muziek in de klas.  Op zaterdag 13 januari werd hiervoor bij Sportcentrum de Bengele de tweede bijeenkomst gehouden. Begin december kwamen de partijen voor het eerst bij elkaar om de gewenste samenwerking concreet vorm te geven.

In de bijeenkomst zijn de ideeën van de eerste brainstormsessie verder uitgewerkt in werkvormen. Een werkgroep gaat aan de slag om hieraan invulling te geven. Het streven is om voor de zomer met een projectplan te komen waarin de te volgen stappen en activiteiten nader zijn uitgewerkt. De gemeente ondersteunt en faciliteert het traject. “Voor een goed plan is altijd ruimte te vinden”, aldus wethouder Geraats.

De partijen hebben ook aangegeven de samenwerking te willen verduurzamen in een platform. In eerste instantie in de huidige samenstelling. Andere disciplines kunnen in de loop van de tijd hierop volgen en aansluiten.

Via nederweert.nl

Vorig artikelAswoensdag in de Paterskerk
Volgend artikelIan Siegal op Moulin Blues 2018