22 januari 1935: Jonge Middenstandsvereniging

Kanton Weert 25 januari 1935 Digitale studiezaal Erfgoedcluster

Een verslag van de eerste jaarvergadering van de Katholieke Jonge Middenstandsvereeniging afdeling Weert op 22 januari 1935 staat in het weekblad Kanton Weert van drie dagen later. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij een aantal activiteiten van de vereniging in 1934.

De oprichtingsvergadering is bijgewoond door onder meer deken Souren en de bekende Zuid-Limburgse aalmoezenier van de Mijnstreek Henri Poels.
Het voorlopige bestuur bestaat uit voorzitter Lamb. Theunissen, secretaris Frans Nies en penningmeester André Verstappen. In februari van 1934 wordt een definitief bestuur benoemd. Vanuit de R.K. Middenstandsvereeniging Weert is de heer P.Jaspers adviserend lid.

De vereniging onderneemt verschillende excursies zoals naar de tentoonstelling ´Stad Tilburg´. Verder worden zogeheten ´volksontwikkelingsavonden´ gehouden. Godsdienstige vorming is ook belangrijk en daarom is er maandelijks een H. Mis in de kapel aan de Beekstraat en beschikt de vereniging over een heuse retraiteclub.
De opgerichte propagandaclub laat uitdrukkelijk van zich horen tijdens de Weerter Middenstandstentoonstelling (´W.E.M.I.T.O’). die van 13 tot en met 22 oktober 1934 plaatsvindt.

De vereniging start met 29 leden, na een jaar is dit ledental opgelopen tot 45. Financieel gaat het goed met de Katholieke Jonge Middenstandsvereeniging afdeling Weert. De penningmeester kan het jaar afsluiten met een batig saldo.
Alom lovende woorden van de leden en enthousiast applaus voor het bestuur die deze van harte in ontvangst neemt. De eerste jaarvergadering wordt zeer gezellig met voordrachten en zang afgesloten.

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelFrontale aanrijding op de Geuzendijk
Volgend artikelStilteconcert PYURE op Stokershorst