21 januari 1606: Een wonderlijk contract

GAW ORA Weert inv. nr. 753

Door notaris Guilielmus Bruegell wordt op 21 januari 1606 een wonderlijk contract opgesteld. In dit contract worden een aantal voorwaarden gesteld. Zo zal Michael Ververs in een parochiekerk in Weert in het huwelijk moeten treden met Elizabeth van Kellst.

Probleem doet zich hierbij voor dat Ververs calvinist is en Van Kellst katholiek. Een huwelijk is eigenlijk uitgesloten. Om een en ander goed te begrijpen staat hieronder een gedeeltelijke transcriptie met toelichting op het archiefstuk Oud Rechtelijk Archief Weert inv. nr. 753. De gehele tekst van dit artikel op basis van dit archiefstuk is onderaan als pdf te downloaden.

“Michiel Ververs/Egens was de zoon van Jan Ververs en een dochter van Cornelis van Straelen de Oude. Hij was geboren rond 1545 en getrouwd met Geertyen van Elven, dr. van Heijn van Elven, ook wel Rentmeester (van het kapittel van St. Servaes?) genoemd, en Anna van Heijthuijsen, de zuster van o.a. Severijn van Heijthuijsen en Merten van Heijthuijsen, de grootvader van de door Frans Hals geschilderde Willem van Heijthuijsen, koopman in Haarlem. Severijn van Kelst, geboren rond 1582, was de zoon van Wilm Coppens van Kelst em Lysken van Elven, de zuster van bovengenoemde Geertyen van Elven. Vader Willem van Kelst, geboren rond 1547, was in 1566 een sympathisant van het calvinisme en had het katholicisme afgezworen. Hij wordt al in 1589 als wonend in Haarlem genoemd (Barteljorisstraat).

Later handelde hij in Silezisch garen. Nadat Heijn van Elven tijdens de grote pest in Weert in 1558 gestorven was, hertrouwde Anna van Heijthuiijsen met de broer van Willem van Kelst, namelijk  Goort Coppens van Kelst, wiens eerste vrouw ook aan de pest bezweken was.

Toen in 1571 in Weert een onderzoek naar de achtergronden van de troebelen in 1566 werd opgestart, week Goort van Kelst met zijn vrouw Anna van Heijthuijsen en de nakinderen Henrick Coppens van Kelst en Mayken Coppens van Kelst uit naar Goch (D) en wat veel gebeurde in die tijd, men droeg het onroerend goed  over aan familieleden die in Weert achterbleven.”

Lees het volledige artikel 21 januari 1606 Een wonderlijk contract

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelProject ‘Doospel Verenigt’ door na pitch Ramon Vaes
Volgend artikelFrontale aanrijding op de Geuzendijk