Weert, Nederweert en Cranendonck bekrachtigen vervolg samenwerking met RICK

Wethouders drs. G. Gabriels (gemeente Weert), mr. P . van Tulden (Cranendonck) en H. Geraats (Nederweert), RICK directeur-bestuurder ir. E. Florack en voorzitter RvT van RICK mr. W. van Gansewinkel bekrachtigen de verdere samenwerking met een ferme handtekening.  

REGIO – RICK is sinds 2008 dé cultuuraanbieder en –verbinder voor o.a. de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert. RICK maakt jaarlijks afspraken met de gemeentes ten aanzien van de besteding van de subsidiegelden voor cursussen, lessen en workshops, cultuur educatieve projecten in het Onderwijs en projecten binnen het Sociaal Domein.

De doelgroep Onderwijs heeft een bijzondere positie binnen de dienstverlening van RICK. De doelstelling is om maximaal aan te sluiten bij de leerdoelen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Cultureel onderwijs
Momenteel verzorgt RICK cultureel onderwijs op alle basisscholen en 6 scholen voor Voortgezet Onderwijs. Daarnaast heeft RICK een belangrijke rol in de deskundigheidsbevordering van leerkrachten bij alle onderwijsinstellingen in de regio.

Via meerdere reeds uitgevoerde projecten heeft RICK inmiddels aangetoond dat het een culturele en creatieve meerwaarde heeft bij de uitvoering van projecten die gericht zijn op sociale cohesie, leefbaarheid, etc.

Het belang van cultuur en kunst staat niet ter discussie: het zijn instrumenten voor de ontwikkeling van de identiteit, de ontplooiing van mensen en de ontwikkeling van creativiteit. Kunst en cultuur hebben grote maatschappelijke waarde en zorgen voor verbinding in de lokale gemeenschap.

Weert: Heel Weert Wenst!
In het project Heel Weert Wenst’ werken Punt Welzijn, Wonen Limburg, Huis voor de Kunsten, Rabobank Weert-Cranendonck en RICK als projectpartners samen. Doelstelling van dit project is de betrokkenheid van de bewoners te vergroten, nieuwe sociale netwerken te creëren en daarmee het welzijn en de leefbaarheid in de wijk of het dorp duurzaam te verbeteren.

Cranendonck: Cultuurcraan
Cranendonck heeft een eigen digitale/online ontmoetingsplaats voor cultuur, zowel voor aanbieders als liefhebbers. De website www.cultuurcraan.nl heeft als doel om amateurkunst innovatief te promoten, liefhebbers meer inzicht te geven in de cultuurmogelijkheden van de eigen omgeving en om lokale aanbieders met elkaar te verbinden.

Nederweert: Open Air
In Nederweert was Buitencentrum De Pelen het decor voor een educatief open air muziekspektakel, het Out of the Peat Pop Festival. Naast diverse bands, waren activiteiten georganiseerd rondom muziek, kunst en cultuur.

Samen in een cultureel netwerk
De gemeenten willen ook voor de toekomst samen met RICK culturele ontmoetingen en verbindingen tot stand blijven brengen. Door het ondertekenen van het ’intergemeentelijk convenant’ is de samenwerking formeel weer eens bekrachtigd.

Actualiteit
RICK heeft voor dit jaar alweer een prachtig initiatief op de agenda staan: uit onderzoek blijkt dat vele beginnend dementerenden (en hun partners) behoefte hebben aan kunst en cultuur. Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten is CULTUURGENOTEN ontstaan. In samenwerking met Alzheimer Nederland worden 10 maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd voor deze doelgroep.

Vorig artikelVerliefdenlaantje sneuvelt
Volgend artikelMeer dan 100 schademeldingen bij de gemeente Weert