VVD CRANENDONCK PRESENTEERT PROGRAMMA 2018-2022

CRANENDONCK – ‘Liberale visie, lokaal gezicht’. Dat is de titel van het programma van de VVD Cranendonck voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Het programma focust zich op drie thema’s: “economie”, “wonen en leven” en “jeugd, ouderen en zorg”.

Campagneleider Marcel Lemmen (nr. 2 op de kieslijst) geeft aan: ‘Wij kiezen voor een lijst met lokale gezichten. Daar hoort een programma bij met lokale onderwerpen dat dicht bij de inwoners en ondernemers van Cranendonck staat. In de huidige raadsperiode was er een breed gedragen raadsprogramma en het is aannemelijk dat de aandachtspunten voor de volgende raadsperiode tussen de partijen overeenkomen. Een liberale visie is dan onontbeerlijk. Dat voegt alleen de VVD Cranendonck toe.”

Toekomstcontouren
In de komende periode worden meer dan ooit de contouren van de toekomst van Cranendonck duidelijk. De aandacht ligt bij de economisch belangrijke plannen voor Metalot/DIC en de centrumplannen voor Budel en Maarheeze. Op het gebied van de zorg en het sociale domein zal de transformatie – het anders denken en handelen – verder versnellen en dienen de (financiële) uitdagingen verder worden aangepakt. Een aandachtspunt is ook het wonen in Cranendonck. Voor iedere (toekomstige) inwoner van Cranendonck, maar met name voor onze jeugd en ouderen, wil de VVD dat Cranendonck een plek is met een gezond en gevarieerd sport- en verenigingsleven.

Belangrijkste programmapunten

De belangrijkste programmapunten zijn: Ervoor zorgen dat vestiging van bedrijven op Metalot – gecombineerd met een gedifferentieerd werkaanbod – ook daadwerkelijk plaatsvindt. Mede daarom wil de VVD Cranendonck een ondernemerspanel oprichten waarin gemeente en ondernemers samenwerken aan een beter ondernemersklimaat. Om de noodzakelijke veranderingen in het sociale domein mogelijk te maken worden de sociale teams versterkt. De liberalen in Cranendonck willen dat de zorg- en hulpvoorzieningen zich ontwikkelen van een sociaal vangnet naar een ‘sociale trampoline’ met als uitgangspunt dat zorg beschikbaar is en blijft voor iedereen. Daarnaast pleit de VVD Cranendonck voor verdere ontwikkeling van het buitengebied en ruimte om te kunnen wonen in een duurzaam Cranendonck met een sterke economie. Om dit mogelijk te kunnen maken komt er nadrukkelijk aandacht voor de toegankelijkheid van en naar onze gemeente. Verbeterd openbaar vervoer en de aanpak van de A2-files zijn hierbij speerpunten. Bij dit laatste punt wordt samengewerkt met de regionale, provinciale en landelijke VVD.

Vorig artikelPrînse oetrooping 2018 dael 1 en dael 2
Volgend artikel16 januari 1931: Autozegening op de Markt