CDA Weert vindt vastelaovundjregels m.b.t. glas of plastic bierglazen buiten proportie

WEERT – De CDA-fractie wil van het college weten waarom de regels voor het gebruik van glas of plastic in de horeca zijn aangepast en waarom het college geen uitvoering geeft aan de motie daarover die de gemeenteraad heeft aangenomen. De raad heeft afgelopen september het college middels een motie opgedragen om na de kermis de regels te blijven hanteren zoals vastgelegd in het Evenementenbeleidsplan 2011-2015. Dit evenementenbeleidsplan is destijds door het college ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Nu blijkt het college een afwijkend besluit over het gebruik van glas en/of plastic te hebben genomen. Het college heeft dit gedaan zonder met de gemeenteraad te overleggen. Het besluit van het college gaat aanzienlijk verder dan wat in het Evenementenbeleidsplan staat. Het CDA vindt ook dat plastic gebruikt moet worden als daar uit oogpunt van veiligheid aanleiding toe is, maar het moet zich beperken tot die evenementen en locaties waar dat noodzakelijk is. De regels die het college heeft vastgesteld zijn naar onze mening buiten proportie.

De CDA fractie heeft aan de andere fracties voorgesteld om het besluit van het college te bespreken in de vergadering van de commissie Bedrijfsvoering-Inwoners van dinsdag 16 januari.

Vorig artikelEen emotioneel lied van Rogstaekerspreens Phil I
Volgend artikelValora Style by Stultiens sluit haar deuren