Wie wordt de nieuwe Kolderpindrager?

NEDERWEERT – Op zaterdag 10 februari begint de Vastelaovundj. Traditiegetrouw wordt tijdens de Sleuteloverdracht in het gemeente­huis de Nederweer­ter Kolderpin toegekend aan iemand die zich inzet voor de Vastelaovundj en voor de gemeenschap. Dit jaar al voor de 33e keer! Iedereen kan kandidaten bij de burgemeester voordragen, vóór 30 januari 2018. In onderstaand reglement leest u wie voor de Kolderpin in aanmerking kan komen en hoe u een voordracht kunt doen.

De Kolderpin wordt dit jaar voor de 33e keer uitgereikt

Artikel 1. Doelstelling
De Kolderpin wordt jaarlijks uitgereikt aan een Nederweertenaar die zich verdienstelijk maakt voor de Vastelaovundj in het bijzon­der en voor de gemeenschap in het algemeen en/of in het afgelopen jaar een serieus probleem op een ludieke wijze onder de aandacht heeft gebracht.

Artikel 2. Samenstelling commissie
Er is een commissie onder leiding van de burgemeester die de winnaar aanwijst. De commissie bestaat verder uit de voorzitter van de gemeenteraad, het hoofd van de plaatselijke politie en dragers van de Kolderpin.

Artikel 3. Beroepsmogelijkheden
Bezwaren tegen de uitslag kunnen worden ingediend bij de Kolderpinwinnaar van dit jaar binnen drie dagen na bekendmaking van de uitslag. Tijdig ingedien­de bezwaarschriften worden bij voorbaat ongegrond verklaard. Over de uitslag wordt, behalve met de Gezet, niet gecorrespondeerd.

Artikel 4. Kandidaatstelling
Iedere inwoner van Nederweert kan, tot enkele dagen vóór Vastelaovundj (dit jaar dus uiterlijk op 29 januari 2018), gemotiveerde voordrachten aan de burgemees­ter doen toekomen. In dialect gestelde voorstellen maken de meeste kans.

Artikel 5. Algemeen
a. Over de zaken die in dit reglement niet zijn voorzien, beslist de in artikel 2 genoemde commissie.
b. Iedereen die zich verzet tegen dit reglement of tegen de uitslag, verliest het recht ooit in bezit te komen van de ‘Nederweerter Kolderpin’.

Aldus bekendgemaakt te Nederweert, 11 januari 2018.

Kolderpindragers
De Kolderpin wordt dit jaar voor de 33e keer uitgereikt. Hebt u in het verleden iemand voorgedragen? Aarzel niet om opnieuw een voordracht te doen!

Hier de Kolderpindragers tot nu toe:

 

Vorig artikelGemeenteraadsverkiezingen in Nederweert
Volgend artikelRabbuizersbal bij Merefeldia