Geen extra goederentreinen door Weert door openstelling spoor tussen Weert en Budel

In aansluiting op de Belgische investering op de lijn Antwerpen-Hamont wordt het aansluitende traject Hamont-Weert, met cofinanciering van regionale overheden, gereactiveerd voor personentreinen.

WEERT – Op de IJzeren Rijn tussen Hamont, Budel en Weert gaan vanaf deze maand wekelijks 1 tot 2 extra goederentreinen rijden. Een goederenvervoerder deed een aanvraag voor maximaal tien treinen per week op dit traject. ProRail verwacht dat het in de praktijk wekelijks om één tot twee treinen zal gaan. Deze treinen rijden nu al vanuit Sittard/Geleen via Eindhoven naar Rotterdam. Om het spoor te ontlasten gaan deze treinen nu over het traject van de IJzeren Rijn.

Jarenlang was het relatief stil op het spoor tussen Budel en Weert. Het baanvak werd een aantal jaren geleden opgeknapt. Na die renovatie reed er slechts sporadisch een trein. Hier zal nu dus verandering in gaan komen.

Omstreden
Het gebruik van het tracé dwars door natuurgebied de Weerter- en Budelerbergen is omstreden. In 2013 probeerden de provincie en Natuur en Milieufederatie Limburg het gebruik van het baanvak nog te verbieden via de Raad van State. Volgens hen zou het nadelige gevolgen hebben voor de natuur en de vogels die in het gebied leven. Maar de Raad van State wees die eis af.

Gevoeligheid
​ProRail zegt zich bewust te zijn van de gevoeligheid van het dossier. De goederentreinen gaan rijden op een stuk van de IJzeren Rijn, de historische spoorlijn tussen Antwerpen en het Roergebied. Die loopt in Midden-Limburg van Weert naar Roermond, en gaat dan via natuurgebied de Meinweg de grens over.

IJzeren Rijn
België wil de spoorroute weer in gebruik nemen voor goederenvervoer van Antwerpen naar Duitsland, maar dat stuit in Nederland op veel bezwaren. Met name het gebruik van het tracé door de Meinweg roept veel weerstand op. Deverwachting is dan ook dat dit traject niet gereactiveerd wordt met name vanwege de hoge kosten.

Personenvervoer
ProRail wijst erop dat in het regeerakkoord is afgesproken dat het stuk spoor tussen Hamont en Weert in de toekomst geschikt gemaakt wordt voor personenvervoer.

Vorig artikelMan achtervolgt verdachte auto
Volgend artikelNederweert voertuigen botsen aan de N266 / Winnerstraat