Niet geborgen bommenwerper in de tv-documentaire ‘Liever dood dan vermist’

ECHT-SUSTEREN – Met het bergen van vliegtuigwrakken uit WO II, waarbij sprake is van vermisten, wordt door gemeentes verschillend omgegaan. Regisseur Gisèla Mallant en interviewer Frénk van der Linden proberen een antwoord te vinden op de vraag waarom in de ene gemeente wél en in de andere niet tot berging wordt overgegaan.

In het Friese Wartena werd onlangs door de bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht het vliegtuigwrak van Lancaster Mk I R5682 van 61 Sqn RAF geborgen. Deze bommenwerper stortte neer op 5-9-1942 waarbij staartschutter James Francis Cooper vermist raakte. Men heeft tijdens de berging stoffelijke resten gevonden, die momenteel onderzocht worden.

Stirling
Het college van B&W van Echt-Susteren heeft in 2014 besloten dat Stirling Mk I W7630 van 7 Sqn RAF die neerstortte op 10-9-1942 bij abdij Lilbosch, niet wordt geborgen. Het Raadsbesluit hierover is gebaseerd op twee argumenten. Enerzijds hoge kosten ondanks het feit dat de Nederlandse Staat een groot deel van deze kosten voor haar rekening neemt, anderzijds op geen veiligheidsrisico’s ondanks onderzoek van deskundigen die het tegendeel aantonen. De familieleden van de 4 vermisten (waaronder die van boordwerktuigkundige Maurice Sydney Pepper) moeten hierdoor verder leven in onzekerheid. De documentaire gaat in op consequenties die een vermissing heeft voor betrokkenen.

Centraal in de documentaire staat de vraag hoeveel Nederland verschuldigd is aan de vliegers van de geallieerde strijdkrachten die tijdens WO II probeerden een einde te maken aan de Duitse bezetting. De documentaire laat zien welke conflicten en belangen in deze kwestie meespelen.

Stichting Berging Stirling W7630 uit Echt-Susteren, die zich inzet voor berging van het vliegtuigwrak, is van mening dat de gemeente Echt-Susteren de vermiste vliegers dient te bergen die zijn neergestort op haar grondgebied, opdat de ereschuld jegens hen wordt ingelost. De stichting heeft de resultaten van haar onderzoek, als eerbetoon aan de crew, in september jl. in Echt-Susteren aan de nabestaanden gepresenteerd middels het boek ‘ERESCHULD? De laatste vlucht van Stirling W7630 MG-M’.

Vorig artikelLLTB: ‘Ecoduct bij Weert is slecht idee’
Volgend artikelPeter Verkennis is Weertenaar van het jaar