Jan Linders koopt supermarkt Lambertushof

NEDERWEERT – Jan Linders en Supravast hebben recent overeenstemming bereikt over de aan- en verkoop van het supermarkt-pand aan de Lambertushof te Nederweert. Het pand wordt per begin 2018 in eigendom aan Jan Linders overgedragen. De verwerving heeft plaatsgevonden in nauwe samenspraak met de Ontwikkelingscombinatie Centrumplan Nederweert (OC).

Supravast is na jaren van planvorming tot de conclusie gekomen dat uitbreiding en optimalisatie van de huidige supermarkt aan de Lambertushof niet haalbaar is en dat geen enkele
supermarktorganisatie een nieuwe huurovereenkomst voor de locatie aan wil gaan. Gezien de onzekere vooruitzichten heeft Supravast ervoor gekozen om het pand te verkopen en heeft daar vervolgens met Jan Linders overeenstemming over bereikt.

De aankoop van de locatie is voor Jan Linders strategisch in het kader van de voorgenomen verhuizing naar het Centrumplan. Hiermee kan worden gegarandeerd dat er in Nederweert geen sprake zal zijn van 5 supermarktlocaties na realisatie van het nieuwe Centrumplan. Jan Linders zal zich de aankomende periode maximaal inspannen om de straks vrijkomende winkelruimte aan de Lambertushof in te vullen met een trekker voor het omliggende winkelgebied. Inmiddels lopen er hoopgevende gesprekken met enkele interessante kandidaten.

Na de recente ondertekening van de realisatieovereenkomst voor het Centrumplan tussen de OC en de gemeente Nederweert worden de plannen nu door de OC verder uitgewerkt en kan de bestemmingsplanprocedure op korte termijn worden opgestart.

Vorig artikelRoermonds bedrijf Faurecia geeft statushouders een nieuwe kans
Volgend artikelOpenlijke geweldpleging in Echt