“SAME STERK VÖR OOS KERK”

OSPEL – Onderstaande brief ontving RKSVO en brengen wij graag onder jullie aandacht:

Beste Rooms-Katholieke Sportvereniging Ospel (R.K.S.V.O.),

DE OSPELSE KERKTOREN WORDT GERESTAUREERD, DAT KAN U NIET ZIJN ONTGAAN. VANAF 21 AUGUSTUS WERKEN VAKLUI AAN DIT HISTORISCH RIJKSMONUMENT. OM DE LEVENSDUUR VAN DIT CENTRALE OSPELSE BOUWWERK TE BEHOUDEN VOOR DE TOEKOMST. DE RESTAURATIE BESTAAT O.A. UIT HET VERVANGEN VAN 3.000 BAKSTENEN. DEZE 3.000 BAKSTENEN KUNT U VOOR € 15,- PER STUK ADOPTEREN.

Inmiddels hebben we zo’n 360 donaties ontvangen. De meeste donaties van mensen woonachtig in Ospel. Maar ook mensen van buiten Ospel deden een bijdrage. Vanuit hun eigen motivatie. Omdat ze het Rijksmonument graag behouden zien. Omdat ze in Ospel zijn opgegroeid en de verbinding met dit dorp nog steeds voelen. Of eenvoudigweg omdat ze pastoor Koumans en zijn inzet voor de Ospelse gemeenschap en daarbuiten zo waarderen en op deze manier iets terug willen doen. Ieder heeft zo zijn eigen beweegredenen.

OSPEL IN ACTIE

Het is bijzonder dat de Ospelse gemeenschap zo in actie komt want er zijn al bijna 1.750 stenen geadopteerd. Doordat de werkelijke restauratietijd maar 19 weken in beslag neemt hebben we als actiecomité maar kort de tijd gehad voor onze actie “SAME STERK VÖR OOS KERK”, maar we zijn er nog niet.

We willen via deze weg een beroep op u doen. En willen u vragen om de flyer en de brief in deze mail (pdf bestand) door te sturen naar uw leden zodat onze actie ( nogmaals ) onder de aandacht komt.

Draagt u de actie een warm hart toe? Maak dan € 15,- of een veelvoud van dit bedrag over op banknummer NL63 RABO 0319 4215 70 ten name van SAMEN STERK VOOR ONZE KERK. De maand erna ontvangt u een certificaat van de gift(en) met het aantal geadopteerde stenen.

Het kan natuurlijk zijn dat u inmiddels de actie heeft gesteund met een donatie, dan willen we u daar hartelijk voor bedanken.

NAMENS HET ACTIECOMITÉ DANK U VOOR UW BIJDRAGE.

ANTOINE HEKERS

VOORZITTER “SAME STERK VÖR OOS KERK”

Vorig artikelWeertenaar op fotoreis in India en Nepal
Volgend artikelDrugs aangetroffen in een woning in Roermond