Kamermeerderheid voor verbreding A2 Weert-Eindhoven

WEERT – DEN HAAG Het Platform A2 is erg blij met de steun van de Tweede Kamer voor het initiatief van de smartlanes, de slimmere vorm van spitsstroken voor de A2 tussen Weert en Eindhoven.

Wethouder Frans van Eersel: “Gisteren aangenomen motie in Tweede Kamer geeft de burger in Midden Limburg en Oost Brabant moed om uiteindelijk uit de file Weert-Eindhoven te komen. Laten we er met zijn allen de ernst voor de duizenden forensen juist inschatten. Toon daadkracht bestuurders van deze regio’s.”

“Met de steun van de Tweede Kamer kunnen we verder werken aan een oplossing voor de A2” zo spraken de verzamelde bestuurders van het Platform uit, gistermiddag bijeen in Heeze. Het Platform A2 heeft op 11 december j.l., gezamenlijk met de samenwerkende ondernemersorganisaties LWV, MKB, VNO-NCW, EVO-fenedex, Keyport en Ondernemend Limburg, een petitie aangeboden aan de voorzitter en leden van de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. Doel van deze petitie was het op kortere termijn bewerkstelligen van een oplossing voor de dagelijkse file op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Kamerleden hebben zich gevoelig getoond voor de petitie en de daarin genoemde argumenten voor een oplossing voor de dagelijkse files op de A2. Op die basis is een motie ingediend, vandaag gesteund door een groot deel van de Tweede Kamer.

De gemeentebestuurders verbonden aan het Platform A2, de wethouders Wijnen van Valkenswaard, Van der Wiel van Cranendonck, Coumans van Nederweert, Van Eersel van Weert en Van der Rijt van Heeze-Leende, bekeken live de stemmingen in de Tweede Kamer. De motie, ingediend door de Kamerleden Sienot (D66) en Dijkstra (VVD), werd door regeringsfracties als ook door een groot deel van de oppositiefracties in de Tweede Kamer gesteund. Dat leverde in het gemeentehuis van Heeze even een ‘hoera-moment’ op en een spontane voorzitter Wilma van der Rijt: “Minister, wanneer beginnen we”. Wethouder Jannie Visser van de gemeente Eindhoven, aanwezig bij het Platform A2, reageert ook enthousiast en vond het “met zo’n resultaat een mooie dag en belangrijk voor de hele regio Zuid-Oost-Nederland”.

Motie goede basis voor volgende stap
De aangenomen Kamermotie Sienot-Dijkstra spreekt uit de innovatieve oplossing van smartlanes te waarderen en “verzoekt de regering te onderzoeken of succesvolle maatregelen uit die projecten geïntegreerd kunnen worden in het programma SmartwayZ, en dan in het bijzonder op het traject Weert – Eindhoven”. De verzamelde bestuurders van de gemeenten aan de A2 van Weert t/m Eindhoven willen de smartlanes oplossing gaan uitwerken in nauwe samenwerking met SmartwayZ en de Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost-Brabant.

In het programma SmartwayZ werken het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Limburg, alsook een groot aantal gemeenten samen met kennisinstellingen en ondernemersorganisaties. Zij werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Zuid-Oost-Nederland door de inzet op alle soorten van (innovatieve) mobiliteit.

Concrete stappen
“De A2 moet als economische slagader snel gedotterd worden”, zo stelde de voorzitter van het platform A2, wethouder Wilma van der Rijt van de gemeente Heeze-Leende bij de aanbieding van de petitie. Alle partners van het Platform A2 en de samenwerkende ondernemersorganisaties realiseren zich dat de weg naar een definitieve oplossing voor de A2 nog de nodige tijd zal vergen. “De mogelijkheid om deze smartlanes nu tot een concreet voorstel te kunnen gaan uitwerken is een goede stap voorwaarts”. Ook de voor uitvoering geraamde kostenpost van € 80 miljoen zal onderdeel moeten uitmaken van een vervolgbesluit. Voor die dekking zijn meerdere opties denkbaar. Het nieuwe kabinet heeft zich in haar regeringsverklaring vastgelegd op meer investeren in mobiliteit en infrastructuur, heeft daarvoor € 2 miljard extra vrij gemaakt en wil kiezen voor het nemen van maatregelen die relatief snel effect zullen hebben. Vanuit de betrokken regionale overheden is in beginsel een bereidheid tot cofinanciering uitgesproken.

Vorig artikelStagedag Seán Loney uit Nederweert in de Tweede Kamer
Volgend artikelSpringstal Ehrens in Weert erkend als KNHS talenten trainingscentrum