Veel interesse voor lotingsavond nieuwe stembureauleden

NEDERWEERT – Via Nederweert.nl- Bijna dertig nieuwe en bestaande stembureauleden kwamen afgelopen week naar het gemeentehuis voor een lotingsavond. Het was voor het eerst dat we actief inwoners opriepen zitting te nemen op een stembureau en het was voor het eerst dat er op deze manier geloot werd voor de beschikbare plaatsen. Het stemrecht is een groot goed dat we moeten koesteren. Burgemeester Evers kijkt terug op een geslaagde avond.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard willen we dat die dag zoveel mogelijk inwoners hun stem uitbrengen, en dat ze weten wat er speelt. De komende maanden informeren we u regelmatig over de verkiezingen.

Nederweert telt tijdens de komende verkiezingen tien stembureaus verdeeld over de verschillende kernen. Het bemannen van de stembureaus gebeurt door leden die vaak al jaren actief zijn. Ze dragen een steentje bij aan het democratisch systeem. Om er voor te zorgen dat we ook in de toekomst voldoende leden hebben, plaatsten we medio oktober een oproep. Nieuwe inwoners die geïnteresseerd zijn zitting te nemen op het stembureau konden zich melden.

De interesse was groot. Er meldden zich 53 inwoners. We hebben in totaal 60 mensen nodig voor de 10 stembureaus: 20 voorzitters, 20 plaatsvervangend voorzitters en 20 (stembureau)leden. De 20 (stembureau)leden zijn uit de nieuwe aanmeldingen geloot. De 20 plaatsvervangend voorzitters zijn uit de bestaande pool geloot, omdat deze mensen ervaring hebben. De 20 voorzitters komen eveneens uit de bestaande pool en zijn ambtenaren van de gemeente Nederweert. Burgemeester Evers is verheugd met deze democratische betrokkenheid.

De lotingsavond werd geleid door kabinetschef Giel Bruijnaers. De aanwezigen die niet geloot werden, kwamen in een tweede ronde terecht. Daar werd de reservelijst bepaald. Een belangrijke datum voor alle stembureauleden is 6 maart. Dan vinden de verplichte voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Stembureauleden krijgen dan onder meer uitleg over de inrichting van het stembureau, wanneer er gestemd mag worden en wanneer niet en het telproces.

Via Nederweert.nl

Vorig artikelBedrijfsbezoek aan Heesen Vleesvee in Budel
Volgend artikelDementievriendelijk Roermond genomineerd voor ‘Vorsorgepreis’