Voortvarend vervolg Park Leudal-Oost

LEUDAL – Dinsdag 12 december, besliste de gemeenteraad van Leudal over het doorgaan van Park Leudal-Oost. Daar is direct voortvarend een vervolg aan geven. Op uitnodiging van initiatiefnemers van Park Leudal-Oost vond vrijdag 15 december 2017 overleg plaats met wethouder Stan Backus en ambtelijk betrokkenen. Een goed gesprek, waarbij partijen gezamenlijk terugblikten op de raadsvergadering en het raadsbesluit, wat dat nu betekent, wat verwachtingen over en weer zijn en de vervolgstappen.

Tijdens het overleg werd onder andere gesproken over de lening van 1,5 miljoen, het onderhoud van het park, de facilitering vanuit de gemeente Leudal en de vrijheid voor Open Club Park Leudal-Oost om zelf het project uit te voeren. Uiteraard dient Park Leudal-Oost daarbij verantwoording aan de gemeente af te leggen. Ook de teleurstelling vanuit volleybalvereniging Accretos op het raadsbesluit om geen nieuwe hal te doen, maar renovatie van de bestaande Spantenhal, kwam ter sprake. Juist een vernieuwde sporthal, een thuishonk voor de club én  waar meerdere volleybalvelden naast elkaar zouden komen met meer ruimte voor trainingsuren, is voor hen van groot belang.  Wethouder Backus kon die teleurstelling wel plaatsen.

(Financiële) impact raadsbesluit
Ruud Boonen, Park Leudal-Oost: “Mede met de uitkomsten van ons overleg met de gemeente, gaan we nu eerst aan de slag om de financiële impact van het raadsbesluit inzichtelijk te maken. Het raadsbesluit heeft o.a. effect op de exploitatie van de voorgestelde variant vanuit de raad: variant 2+ zonder nieuwe hal. Daardoor missen we naar alle waarschijnlijkheid huurinkomsten omdat een enkele partij wegblijft. Daarnaast kunnen we zaken qua verduurzaming en kruisbestuivingen tussen betrokkenen verenigingen geen plek geven. Dat heeft ook financiële consequenties. Desondanks kijken we positief naar de toekomst, zeker naar aanleiding van het gesprek vrijdagochtend.

Energie
Wethouder Stan Backus: “Ik vind ‘t knap om te zien met hoeveel energie de initiatiefnemers doorgaan. Ik kijk uit naar de aanvraag voor het voorbereidingskrediet voor de verdere planvorming.  Daarbij maak ik me zeker ook sterk voor de realisatie van de wielerbaan. We hebben afgesproken als gemeente en Park Leudal-Oost samen verder op te trekken richting de Provincie Limburg.”

Aanvullende financiering
Ondertussen kijkt Park Leudal-Oost naar aanvullende financieringen, bijvoorbeeld via het Stichting Waarborgfonds Sport. “Mogelijk biedt dat ook openingen voor de uiteindelijke hal,” aldus Ruud Boonen. De gemeente gaf aan ook te faciliteren bij verdere subsidie-aanvragen. Op naar de volgende stap.

Conform raadsbesluit 12 december 2017 komt variant 2+ van Park Leudal-Oost als volgt er uit te zien:

  • renovatie huidige Sporthal ’t Ligteveld (in plaats van de oorspronkelijk voorgestelde vernieuwbouw)
  • horecaruimte
  • verbouw van de huidige voetbalaccommodatie tot centrale kleedgebouw
  • renovatie van de bestaande velden en aanleg 1 mini trainingsveld
  • velden voorzien van LED verlichting (verduurzaming)
  • tennisaccommodatie en het zwembad blijven gehandhaafd maar zijn zelfvoorzienend
  • drie paardrijdbakken
  • verlicht MTB-parcours
  • sportzaal De Kwiebus als onderdeel van Stichting Park Leudal-Oost

En medewerking te verlenen aan de realisatie van de wielerbaan op locatie Park Leudal-Oost.

www.parkleudaloost.nl

Vorig artikelOpening in zaak Ospelse meervalkweker tegen de overheid
Volgend artikelGemeentes werken samen op het gebied van Jeugdhulp.