Nieuwe cursus Weerterlogie

WEERT – Maar liefst 35 getuigschriften mocht geschiedkundig genootschap de Aldenborgh  op dinsdag 28 november jl. uitreiken. En samen met deze nieuwe Weerterlogen werd er getoast op de geschiedenis van Weert, die zich in een sterk toenemende belangstelling mag verheugen.

Dankzij de vele aanvragen is besloten om al komend voorjaar te starten met een
nieuwe reeks van de cursus Weerterlogie. In een serie van acht donderdagavonden vanaf 22 februari 2018 verzorgen enkele enthousiaste experts een gevarieerde introductie in de cultuur en geschiedenis van de stad Weert. Telkens in een informele sfeer in de Pallandzaal van hotel-brasserie Antje van de Statie aan het Stationsplein 1 te Weert. Op het eind van de cursus volgt de feestelijke installatie als Weerterloog.

Stichting De Aldenborgh wil de belangstelling voor en kennis van de lokale geschiedenis
vergroten. Met de opgedane kennis kunnen deelnemers na afloop gemakkelijk hun familie en vrienden rondleiden door Weert. En samen nog meer genieten van deze stad en regio.

Voor wie?
De cursus Weerterlogie staat open voor iedereen met belangstelling en een warm hart voor
Weert. Er is geen minimumopleiding vereist. De opgedane kennis biedt ook een solide basis
voor cultuurhistorisch actieve leden van diverse verenigingen. Het maximumaantal deelnemers is 35 om een soort klassikaal contact tussen docenten en deelnemers te garanderen.

Cursusdata:
22 februari dr. Henk Hiddink – prehistorie en oudheid
01 maart drs. John van Cauteren – middeleeuwen tot de Tachtigjarige Oorlog
08 maart dr. Jos Wassink – 17e en 18e eeuw
15 maart dr. Joost Welten – Franse tijd
22 maart Peter Korten – 19e eeuw
12 april drs. Theo Schers – wereldoorlogen en interbellum
19 april drs. John van Cauteren – Weerter kunst
03 mei drs. Frits Nies – wederopbouw na WO II

Tijdstip: van 19.00 tot 21.00 uur
Cursuslocatie: hotel-brasserie Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH Weert.
Deelnameprijs: € 121,- Korting: € 10,- voor leden van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en vrienden van stichting De Aldenborgh.
Aanmelden: door overmaking van € 121 op bankrekening NL31RABO0176968334
ten name van stichting De Aldenborgh te Weert onder vermelding van “cursus”.
Leden Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en vrienden van de Aldenborgh kunnen volstaan met € 111,- over te maken onder vermelding “cursus”.

Betaling geldt als inschrijving. U wordt verwacht op de eerste lesavond op 22 februari 2018. Voor meer informatie kunt u terecht bij voorzitter Peter Korten (telefoon: 0653 28 46 65).

Vorig artikelVoor het 557ste jaar een nachtmis bij de franciscanen
Volgend artikelWijkrondgang politie Maasniel