Subsidie voor afkoppelen regenwaterafvoer in Roermond

ROERMOND – Gemeente Roermond stelt samen met Waterschap Limburg subsidie beschikbaar voor inwoners die hun regenwaterafvoer afkoppelen van het riool. Door te zorgen dat regenwater niet in het riool terechtkomt, kan een bijdrage geleverd worden aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval.

Klimaatverandering zorgt nu al voor zwaardere neerslag en langere perioden van droogte. Door tuinen ‘waterklaar’ te maken kunnen inwoners en bedrijven bijdragen om de effecten hiervan te verminderen. Wethouder Raja Fick: “Afkoppelen heeft meerdere voordelen; ons rioolstelsel wordt minder belast, verdroging van tuinen wordt tegengegaan en onze zuiveringsinstallatie in Leeuwen hoeft minder afvalwater uit ons riool te zuiveren en dat leidt weer tot minder stroomverbruik. Die effecten vinden we belangrijk en daarom stellen we deze subsidie beschikbaar. Bewust omgaan met water draagt bij om van Roermond een duurzame stad te maken.”

Vorig artikelTweede aanhouding voor overval cafetaria in Nederweert
Volgend artikelChristmas party na afloop Santa funwalk Weert