Gemeenten hebben vertrouwen in Keyport 2020

Door de brede steun van de deelnemende gemeenten kan Keyport de komende drie jaar verder bouwen aan de versterking van de regionale economie en het vestigingsklimaat.

Keyport is zeer verheugd dat 7 gemeenten ingestemd hebben met de meerjarenbegroting 2018-2020 van Keyport en de financiering van de activiteiten voor de komende drie jaren. Keyport ziet dit als aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan en samen met het bedrijfsleven, onderwijs en overheid verder te bouwen aan een sterke regionale economie en regionaal vestigingsklimaat.

In verbinding
Door de vraaggestuurde aanpak zijn er de afgelopen tijd al ruim 30 resultaatgerichte projecten opgezet. De projecten komen in nauwe samenspraak met onderwijs en bedrijfsleven tot stand en leiden tot (nieuwe) verbindingen zowel op regionale, provinciale als op interregionale schaal. Daarnaast participeert Keyport in Brainport Network Zuidoost-Nederland.

Aantoonbare impact
De investering van de provincie Limburg en de deelnemende gemeenten heeft de afgelopen jaren geleid tot een multiplier van 7,3. Met andere woorden: iedere € 1 die provincie en gemeenten in de activiteiten van Keyport hebben geïnvesteerd, leidt tot een investering van het bedrijfsleven en onderwijs van € 6,3. Een aantoonbaar positieve impact voor de regio waar we trots op zijn.

Met dit uitgesproken vertrouwen van de gemeenten gaan wij samen met het bedrijfsleven en het onderwijs verder werken aan het realiseren van de ambities en doelstellingen zoals omschreven in het Routeplan 2016-2020. Met als belangrijkste aandachtspunten het stimuleren van innovatie, het versterken van ondernemerschap en het verbeteren van de arbeidsmarkt.

De overheid kan enkel een impuls geven aan de regionale economie indien er samengewerkt wordt met het bedrijfsleven en het onderwijs. Daar staat Keyport voor. Ik ben dan ook blij dat de deelnemende gemeenten het vertrouwen hebben uitgesproken in Keyport. Tegelijkertijd betreur ik het dat de gemeente Echt-Susteren het lidmaatschap van Keyport per 1 januari 2018 opzegt’ (Jos Heijmans, voorzitter Stichting Keyport 2020). 

‘De vraag naar goed opgeleid personeel is voor het bedrijfsleven dé cruciale factor om te kunnen groeien. Door te blijven inzetten op het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, kan Keyport een bijdrage leveren aan het oplossen van het personeelsvraagstuk’ (Henk van Houtum, ambassadeur Keyport en lid dagelijks bestuur Keyport).

Het onderwijs is de partner als het gaat over het opleiden van zittend en toekomstig personeel voor de regionale werkgevers. Samen met ondernemers en overheid vullen we dat in via innovatieve projecten die concreet resultaat opleveren: toegevoegde waarde aan de economische structuur van de Keyport regio. Via Keyport weten we elkaar bovendien veel beter te vinden en sneller tot resultaat te komen’ (Peter Thuis, voorzitter College van Bestuur ROC Gilde Opleidingen, lid dagelijks bestuur Keyport).

Keyport 2020
Vanaf 1 januari 2018 participeren de Midden-Limburgse gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert en de Noord-Brabantse gemeente Cranendonck (Noord-Brabant). Ook het regionale bedrijfsleven en het onderwijs maken deel uit van het economisch samenwerkingsverband Keyport 2020. Gemeente Echt-Susteren maakt per 1 januari 2018 geen deel meer uit van Keyport2020.

Vorig artikelWedstrijdverslagen MEOS Handbal
Volgend artikelSP wil interpellatiedebat over handelswijze burgemeester inzake onderduiken asielzoekers