10 december 1902: Buitengewone subsidie

Joannesschool Tungelroy - GAW Beeldbank OBJECT 502

Het pand van de Joannesschool voor het lager onderwijs in Tungelroy moet door nieuwbouw vervangen worden, schrijft het college van burgemeester en wethouders van Weert op 10 december 1902  aan de minister van Binnenlandse zaken.

De huidige school is voldoet niet meer aan de eisen van de tijd en is bovendien veel te klein. In september van 1902 keurt de gemeenteraad van Weert de begrote bouwkosten van circa 7.500 gulden goed.

De brief aan de minister is geschreven omdat de gemeente zich geconfronteerd ziet met zware lasten voor het plaatselijk onderwijs. Het verstrekken van een buitengewone subsidie op grond van de Wet op het Lager Onderwijs zou deze lasten kunnen verlichten.

De nieuwe school die in augustus 1905 in gebruik wordt genomen, beschikt over drie klaslokalen; er komt een bergplaats,  ‘privaten’ en een grotere speelplaats.
Het voormalige schoolgebouwtje wordt tot opslagruimte omgebouwd.

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelBrandweer naar de Driesveldlaan
Volgend artikel3 december 1571: Confiscatie van geld