Ook LLTB-regio Midden-Limburg kan van start

MIDDEN-LIMBURG – In Baexem is donderdagavond, een week na de oprichting van de nieuwe Noord-Limburgse LLTB-regio, de LLTB-regio Midden-Limburg officieel opgericht. Fruitteler en varkenshouder Giel van Herten uit Grathem is door de leden van de regio gekozen als regiovoorzitter.

Naast Van Herten wordt het regiobestuur gevormd door René Berden uit Sint Odiliënberg, Hans Bovend’eerdt uit Weert, Marlie Coumans uit Reuver, Johan Geraats uit Baexem, Edwin Kurstjens uit Montfort en Simon van Loon uit Nederweert. Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door Henk Hermans uit Ospel.

Door de oprichting van de LLTB-regio Midden-Limburg komen de afdelingen De Winning Limburg, OostMaas en Weerterland te vervallen. De huidige tien LLTB-afdelingen fuseren tot drie krachtige regio’s, namelijk LLTB-regio Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg.

Efficiënt en effectief

LLTB-voorzitter Léon Faassen zegt dat de oprichting van deze regio’s feitelijk de uitvoering is van een besluit van de ledenraad in 2014. “Dit in het kader van de bestuurlijke vernieuwing binnen de LLTB”, zegt Faassen. “De afdelingsbesturen zijn vervolgens in 2016 effectief gestart met de regiovorming. Doel is bestuurlijke expertise en deskundigheid van medewerkers, vanuit de collectieve belangenbehartiging, zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten op de onderwerpen die onze leden belangrijk vinden.”

Volgens Faassen blijft het netwerk met de gemeenten voor de regio’s van essentieel belang. “Ook gemeenten hebben steeds vaker te maken met gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen die zij gezamenlijk met stakeholders willen oppakken. De LLTB blijft een belangrijke partner. De regiovorming sluit goed aan op deze ontwikkeling.”

Dichterbij

Het werken met ondernemersgroepen vormt een belangrijk onderdeel van de regiovorming. In ondernemersgroepen werken agrariërs met een gemeenschappelijke uitdaging gezamenlijk aan een oplossing. Zij weten precies waar de schoen wringt en zijn direct gebaat bij het resultaat. Ze worden uiteraard gesteund door het regiobestuur en de medewerkers van de LLTB. “Door gebruik te maken van de deskundigheid en kennis van leden en hen te betrekken bij het uitwerken van onderwerpen, gemeentelijke overleggen, visievorming en standpuntbepaling komt de regio dichter bij de leden dan voorheen”, zegt Faassen.

Zuid

De LLTB-regio Zuid-Limburg wordt op 19 december in Klimmen opgericht. Na de oprichting van deze resterende regio zijn alle drie de regio’s volledig operationeel.

Vorig artikelMerefeldia feliciteert Huub Boosten
Volgend artikelHoofdtrainer Richard van de Kerkhof en Merefeldia samen verder