Binnenkort ondertekening realisatieovereenkomst voor centrumplan

NEDERWEERT – Via gemeente Nederweert -De gemeente Nederweert en ontwikkelcombinatie Rialto vastgoedontwikkeling BV-Bouwbedrijven Jongen BV hebben op donderdag 9 november overeenstemming bereikt over een realisatieovereenkomst voor het centrumplan in Nederweert. Het gaat over de ontwikkeling van het gebied dat ook bekend staat als de locatie Wijen. 

Binnenkort ondertekening realisatieovereenkomst voor centrumplan

De ontwikkeling van de Burgemeester Hobusstraat en omgeving sluit aan bij de vastgestelde detailhandelsstructuurvisie en levert een belangrijke bijdrage aan het opheffen van leegstand.

Het plan biedt ruimte voor het vervangen van een sterk verouderd winkelpand door een moderne supermarkt, de aanleg van extra parkeerplaatsen en de bouw van sociale huurappartementen. Per saldo worden er meer vierkante meters winkeloppervlak gesloopt dan dat er worden gebouwd.

Volgens het college van B&W zetten we met de realisatieovereenkomst voor het centrumplan een belangrijke stap naar een toekomstbestendig centrum voor Nederweert. Het plan biedt kansen en mogelijkheden voor zowel ondernemers als consumenten en inwoners van Nederweert. De gemeente en de ontwikkelcombinatie gaan op korte termijn over tot ondertekening van de realisatieovereenkomst.

Parallel aan de ontwikkelingen rond Pand Wijen loopt een traject met vastgoedeigenaar Supravast over de uitbreiding van de supermarkt aan de Lambertushof. De afgelopen periode vonden diverse overleggen plaats met betrekking tot de vergunningsaanvraag voor de uitbreiding. Momenteel wordt nog gewerkt aan de aspecten verkeersveiligheid en de economische uitvoerbaarheid. Ook moeten er definitief afspraken worden gemaakt over de aan- en verkoop van gronden om het plan daadwerkelijk te realiseren.

Wethouder Coumans vindt het positief dat er ook beweging zit in dit dossier. Hij hoopt dat de daadwerkelijke uitbreiding van de supermarkt aan de Lambertushof daarmee dichterbij komt. De wethouder maakte het bereiken van de overeenkomst met Rialto bekend tijdens de laatste raadsvergadering. De verschillende partijen bespraken de laatste ontwikkelingen vervolgens uitgebreid.

Diezelfde avond overhandigde de wethouder tijdens een symposium in Roermond namens de gemeente, de ondernemersvereniging Nederweert, de horecavereniging en de vereniging van vastgoedeigenaren een activiteitenplan aan gedeputeerde Teunissen. Eveneens een goede ontwikkeling voor het centrum. Dit plan dient als basis voor de aanvraag van een provinciale subsidie in het kader van de Pilot Leegstand.


Wethouder Coumans (links) overhandigt het activiteitenplan aan gedeputeerde Teunissen, onder het toeziend oog van vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen. Foto: Alf Mertens Fotografie

Gezamenlijk met de ondernemersvereniging, horecavereniging en vereniging van vastgoedeigenaren wordt er gewerkt aan maatregelen die de uitstraling en beleving van het centrum verder verbeteren. De diverse belanghebbenden in het centrum pakken dit samen op. De provinciale Pilot Leegstand fungeert daarbij als vliegwiel.

Vorig artikelInformatieavond glasvezel buitengebied druk bezocht
Volgend artikelKoffie-uurtje met wijkagenten in Leveroy, Nederweert en Ospel