Toekomst voor erfgoed! Provincie Limburg en erfgoedinstellingen ondertekenen intentieovereenkomst

Ger Koopmans (gedeputeerde Cultuur Provincie Limburg) in de Paterskerk in Weert

WEERT – Het rijke Limburgs erfgoed verdient grotere zichtbaarheid en meer publieksbereik, zo stelt de Provincie Limburg in haar beleidskader en uitvoeringsprogramma ‘Toekomst voor erfgoed!’. Verdieping van de samenwerking tussen erfgoedinstellingen moet hieraan bijdragen.

Marleen Gresnigt-Raemaekers (voorzitter Erfgoedplatform Limburg) en Ger Koopmans (gedeputeerde Cultuur Provincie Limburg) bij de ondertekening

Het afgelopen half jaar heeft kwartiermaker Ard van der Tuuk vele gesprekken gevoerd met organisaties die actief zijn binnen het erfgoedveld om te onderzoeken hoe deze samenwerking gestalte zou kunnen krijgen. In zijn eindrapportage heeft Van der Tuuk een intentieovereenkomst opgenomen waarin de Provincie Limburg en deze organisaties afspreken de nagestreefde doelen gezamenlijk te realiseren. Daarbij hoort ook een nadere uitwerking van de manier waarop erfgoedinstellingen zich zullen verenigen.

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats op donderdag 23 november jl. in de kapel van de Paterskerk te Weert door gedeputeerde Ger Koopmans van Cultuur en vertegenwoordigers van diverse Limburgse erfgoedinstellingen. Hierbij gaf gedeputeerde Koopmans een korte toelichting, evenals Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter van het Erfgoedplatform Limburg. Ger Koopmans: “We slaan nu gezamenlijk de handen in elkaar. Dit moment markeert een belangrijke eerste stap naar structurele samenwerking binnen het Limburgse erfgoedveld.”

Vorig artikelSchonere lucht in de binnenstad van Weert
Volgend artikelProvinciale aandacht voor leegstandsaanpak Cranendonck