Schonere lucht in de binnenstad van Weert

Wethouder Frans van Eersel

WEERT – In een persgesprek met Wethouder Frans van Eersel afgelopen donderdagmiddag werd bekend gemaakt dat de gemeente Weert in 5 parkeergarages fijnstofzuiveringsinstallaties laat installeren. Weertis daarmee de eerste gemeente in Limburg die de fijnstof door een fijnstofzuiveringsinstallatie reduceert. De investering van de gemeente was ca. € 65.000,- voor de eerste installatie. Er wordt nu nog eens € 300.000 geïnvesteerd voor de overige garages. Die worden betaald uit de eerder ontvangen drie miljoen subsidie van provincie Limburg.

Er is een nieuwe technologie ontwikkeld voor het zuiveren van fijnstof in parkeergarages.
Deze nieuwe technologie is veel effectiever dan de gangbare
roetfilters. En draagt ook bij
aan een schonere
buitenlucht rondom de parkeergarages en dus in de binnenstad. Deze
technologie wordt al in twee steden in Nederland toegepast. De luchtkwaliteit is
aantoonbaar verbeterd. Een pilot met een fijnstofzuiveringsinstallatie in de Walburggarage
heeft dit bevestigd.

Weert kent een hoge concentratie fijnstof
Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling en bestaat uit deeltjes van verschillende grootte,
herkomst en chemische samenstelling. Vooral de sectoren verkeer, landbouw en industrie
zorgen voor verhoging van de concentratie fijnstof.
Inademing is schadelijk voor de gezondheid. De normen voor fijnstof worden in Weert niet
overschreden maar zijn wel hoog te noemen. De ambitie van de gemeente Weert is dat de
concentratie luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht aanzienlijk lager is dan de
wettelijke grenswaarden. Het plaatsen van fijnstofzuiveringsinstallaties draagt bij aan deze
ambitie.

Effecten op de volksgezondheid
Fijnstofdeeltjes groter dan 10 micrometer kunnen ons lichaam niet binnen dringen. Voor
deeltjes kleiner dan 10 micrometer geldt dat zij wel schade veroorzaken in ons lichaam.
Uit het effectenonderzoek in de Walburgpassage blijkt dat fijnstof gereduceerd is met 53o/o
voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer en met 460lo voor deeltjes die kleiner zijn
dan 2,5 micrometer. Deze resultaten zijn gemeten in de Walburggarage. In de directe
omgeving van de garage is het fijnstof gereduceerd met respectievelijk 43o/o en 29o/o.

 

Vorig artikelPortret voormalig LLTB directeur-secretaris Bemelmans gerestaureerd
Volgend artikelToekomst voor erfgoed! Provincie Limburg en erfgoedinstellingen ondertekenen intentieovereenkomst