24 november 1918: Motie van trouw

Motie van trouw - GAW Niet-Gemeentelijke Archiefbescheiden inv. nr. 37.

In Weert bieden de ‘katholiek- en christelijk-georganiseerden’ op 24 november 1918 de koningin en de regering een motie van trouw aan. Als in Rusland door een revolutie onder leiding van Lenin het oude regime is weggevaagd en uit Duitsland de keizer moet vluchten, betoogt op 12 november 1918 Troelstra, de leider van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in de Tweede Kamer dat het Nederlandse volk aanspraak maakt op de staatsmacht.

De regering en de zittende macht kunnen volgens hem niet meer op leger en politie steunen. Kortom, de revolutie is uitgebroken. Spoedig blijkt echter dat Troelstra de revolutionaire krachten heeft overschat. Bovendien belooft de regering onder leiding van de uit Limburg afkomstige Ruijs de Beerenbrouck enkele hervormingen door te voeren, waaronder het vrouwenkiesrecht. Op 20 november vaardigt koningin Wilhelmina een proclamatie uit waarin zij haar dank betuigt voor het voorkomen van een staatsgreep. Overal in het land wordt uiting gegeven aan Oranjegezindheid. Voor Weertenaren is dit dan ook aanleiding om op 24 november 1918 een grote manifestatie op de Markt te organiseren. Een aantal verenigingen in Weert spreekt de trouw uit aan de Koningin en haar regering.

Tekst Motie van trouw

Je Maintiendrai

Motie van trouw:
‘De katholiek- en christelijk-georganiseerden te Weert op zondag 24 november bij een spreken hun verontwaardiging uit over de revolutionaire woelingen deezer dagen en betuigen hun oprechte hulde en onwankelbare trouw aan H.M. de Koningin en Hare Regeering.’

Landbouwbond st. Isidorus
J. Ares, voorzitter
G. Scheurs , secretaris

R.K. Werkliedenvereeniging st. Martinus
A. Rooijmans, voorzitter
J. Veldhoven, secretaris

R.K. Middenstands-vereeniging st Laurentius
F. v.d. Velde, voorzitter
W. Breukers 2de secretaris

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelPolitieman in zijn nek gestoken tijdens werk
Volgend artikelMooie prestaties ZPC Nederweert