Pilot voor aanpak sluipverkeer Maarheeze

De Oranje Nassaulaan in Maarheeze.

MAARHEEZE – Het college van B&W wil een tijdelijke eenrichtingssituatie instellen op een gedeelte van de Koenraadtweg, Oranje Nassaulaan, Moonslaan, De Hoge Weg, d’Aasdonken, Ulkedonken en Grote Bleek te Maarheeze van maandag t/m donderdag tussen 7.00 en 9.00 uur, uitgezonderd bestemmingsverkeer en (brom)fietsers. Dit om invulling te geven aan de motie die de gemeenteraad in juli 2017 aannam. De stukken liggen vanaf 23 november 3 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn op de website in te zien.

In toenemende mate wordt in Maarheeze overlast ervaren van het sluipverkeer dat file op de A2 mijdt. Dit zorgt voor drukte op de binnenwegen en vergroot de kans op onveilige situaties bij bijvoorbeeld scholen of kruispunten. De gemeente heeft de aanpak van het sluipverkeer hoog op de agenda staan en wil op korte termijn starten met een pilot om dit terug te dringen.

Voorgenomen pilot
De pilot houdt in dat Koenraadtweg, Oranje Nassaulaan, Moonslaan, De Hoge Weg, d’Aasdonken, Ulkedonken en Grote Bleek op maandag tot en met donderdag tussen 7.00 en 9.00 uur worden afgesloten door middel van borden. Indien nodig worden daarna ook verkeersregelaars ingezet.

Bredere aanpak van sluipverkeer
Er is landelijk aandacht voor de verbreding van de A2. De gemeente Cranendonck is met omliggende gemeenten in overleg om een gezamenlijk plan voor sluipverkeer op te stellen. Dit is naar verwachting het 1e kwartaal van 2018 gereed. Hierbij worden ook inwoners en dorpsraden betrokken.

Plannen liggen ter inzage
De plannen voor de pilot worden pas definitief na de ter inzagelegging. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.

Vorig artikelPermanente vergunning motorcrossbaan MC de Peelrijders
Volgend artikelIn memoriam: kunstenaar Wil Leenders is overleden