Bedrijventerrein in Haelen opnieuw gekwalificeerd

HAELEN – Op donderdag 16 november 2017 vond in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen de uitreiking plaats van het KVO Certificaat Basis Samenwerken. Gelijktijdig werd tussen de gemeente Leudal, de politie, de brandweer en de Bedrijvenvereniging Windmolenbos hiertoe een convenant ondertekend.

In 2017 is, in de aanloop naar de audit voor het KVO, een veiligheidsenquête uitgezet onder alle ondernemers op het terrein Windmolenbos. De respons op de enquête was goed, een teken dat de ondernemers zich betrokken voelen bij het proces.

Ondernemers hebben samen met de gemeente Leudal, politie, de brandweer en Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg het initiatief genomen om op het bedrijventerrein aan de slag te gaan met criminaliteitspreventie, brandpreventie en de beeldkwaliteit om zodoende de veiligheid te verbeteren. Het behalen van het KVO-keurmerk voor bedrijventerrein is een mooi resultaat, gebaseerd op succesvol samenwerken.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar; daarna zal her-certificering aan de orde zijn.

De certificering is dubbel goed nieuws voor de ondernemers op het bedrijventerrein Windmolenbos. In de eerste plaats wordt er actief en preventief samengewerkt aan de verbetering van de veiligheid op het terrein en ten tweede, met het certificaat in de hand is het in veel gevallen mogelijk korting te bedingen op gerelateerde verzekeringspremies. Dit laatste kan een behoorlijk voordeel opleveren voor de ondernemers.

Ook gemeente Leudal is erg tevreden met deze certificering: veiligheid is tenslotte een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bedrijven om zich te vestigen in een gemeente.

Foto certificering
Mevrouw H. Baarends namens de brandweer Limburg-Noord mevrouw R. van Haeften-Faber namens de politie (Basisteam Weert) wethouder P. Verlinden namens de gemeente Leudal, en de heer P. Alers (namens de bedrijvenvereniging Haelen).

Vorig artikelNieuw kantoor in Weert: De Peel Letselschade Advocaten
Volgend artikelBrand op zolder in Heythuysen