JAN stelt vragen over overlast RUMAL

NEDERWEERT – Via Jongeren Akkoord Nederweert – Tijdens het vragen halfuur in de raadsvergadering op 17 november stelde het Jongeren Akkoord vragen over de overlast van het bedrijf Rumal Aan Veertien.

In 2013 is Rumal ( Rubbermaalindustrie Limburg) verhuist van de Graafschap Hornelaan in Weert naar het bedrijventerrein aan veertien in Nederweert. In 2015 is aan het bedrijf Rumal een omgevingsvergunning verleent waarbij de Provincie Limburg bevoegd gezag is.

Sinds de komst van Rumal is er sprake van overlast en inmiddels hebben omwonenden schade geleden en is er veel overlast. Daarnaast hebben buurtbewoners slapeloze nachten door de luchtverontreiniging en de enorme vuurzee die steeds vaker ontstaat vanuit problemen omtrent het nieuwe carboniseerproces waarbij 2 ovens het rubber verhitten en olie wordt gecondenseerd en gas verbrand in de warmtekrachtkoppelingsinstalatie.

De inrichting die deels in strijd is met de omgevingsvergunning veroorzaakt veel overlast. Een onlangs verschenen rapport van de firma Blauw geeft aan dat de stofemissies ruim worden overschreden waarbij de diffuse stofemissies zelf een factor 10 tot 50 keer hoger zijn dan de afgegeven vergunning.

Onze fractie heeft al vaker vragen gesteld over dit bedrijf en de overlast die het veroorzaakt in haar omgeving. Wij maken ons zorgen en zien uit handhavingsoverzichten van de Provincie dat ook bij controles het bedrijf zaken niet op orde heeft.

De gemeente Nederweert is vanwege haar specifieke deskundigheid en betrokkenheid gevraagd om een advies bij de vergunningsverlening. Nederweert heeft eerder aan de Provincie gevraagd om te onderzoeken of de emissies en reducerende maatregelen correct zijn en de berekende geurbelasting en stofconcentraties de feitelijke situatie goed weergeven.

Gezien de overlast vragen wij ons af hoe wordt omgegaan met de conclusies uit het Rapport Blauw dat aangeeft dat stofemissies ruim worden overschreden. Graag duidelijkheid welke acties er nu lopen en wat er gedaan kan worden aan de overschrijdingen?

Hoe wordt omgegaan met klachten van inwoners en welke specifieke maatregelen worden
genomen om de overlast van dit bedrijf tegen te gaan?

Uit een planmatige controle is gebleken dat het bedrijf Rumal zich op meerdere punten niet voldoet aan de eisen van de afgegeven omgevingsvergunning. In welke mate vindt toezicht en handhaving plaats van de afgegeven vergunning en op welke wijze wordt er omgegaan met de zaken die afwijken van de vergunning?

Omdat er vaker vuur uit de schoorsteen komt van dit bedrijf kan er niet gesproken worden van een goed werkend proces. Wij vragen ons af hoelang er nog wordt getest en wat is het risico en gevaar van dit carboniseerproces? Het geproduceerde gas is immers brandbaar en explosief. Waar komen de storingen in het bedrijfsproces vandaan en is er sprake van illegale opslag, zijn brandgangen vrij toegankelijk, voldoet de opslag aan de gestelde eisen en wordt voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften?

Hoe gaan we vanaf nu verder met dit bedrijf en de overlast? Op welke wijze gaan we zaken
aanpakken en hoe gaat de communicatie verlopen met de buurtbewoners die zich terecht zorgen maken?

Jongeren Akkoord Nederweert

www.jan-nederweert.nl

Vorig artikelDe 44ste editie Hornenacht is onderweg
Volgend artikelRKSVO en hoofdtrainer na dit seizoen uit elkaar