Lezing Heemkundevereniging Nederweert over Jan Hendriks (Bolle Jan)

NEDERWEERT – De Heemkundevereniging Nederweert nodigt u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 21 november om 20.00 uur. In zaal Centraal Kerkstraat 59 Nederweert. Met een inleiding over Bolle Jan ( Jan Hendrix uit Weert) door Hein Jansen en Con van Nieuwenhoven.

Eind negentiende eeuw en de eerste 40 jaar van twintigste eeuw waren tijden van grote veranderingen. Vooral de opkomst van de industrie, de invoering van kunstmest en de verbeterde transportmogelijkheden boden kansen. Echter wie zag die nieuwe uitdagingen? Hier aan de rand van de peel was dat geen algemeen goed. Maar wie al jong zijn kansen zag was de man die wij uit de verhalen kennen met de bijnaam “Bolle Jan”. Zijn meer dan gebruikelijke bekendheid in die tijd en ook daarna, had te maken met zijn onorthodoxe manier van zaken doen en zijn bijzondere levenswandel.

Bovendien betrof het activiteiten die relateerden aan het agrarische bedrijf. Het merendeel van de toenmalige bevolking was werkzaam in die sector en dus geïnteresseerd en nieuwsgierig naar de handel en wandel van deze ondernemer. Te meer omdat Bolle Jan de regels creatief interpreteerde, wat hem geen windeieren legde. Neem daarbij zijn bovenmatige belangstelling voor “Wein, Weib und Gesang” en u zult begrijpen dat de persoon tot de verbeelding sprak en spreekt.

Con van Nieuwenhoven heeft het nodige speurwerk naar Bolle Jan gedaan en zijn bevindingen gebundeld. Aan de hand hiervan heeft hij samen met Hein Jansen een presentatie gemaakt die wij u graag aanbieden. Even heerlijk terug in de tijd in onze eigen omgeving.

Iedereen is welkom. Wij rekenen op veel belangstelling.

Hein Jansen voorzitter

Henk Hermans secretaris

Vorig artikelInschrijving voor Rotary Santa Run in Weert van start
Volgend artikelMLA op Vrijdag: Weert investeert in armoedebeleid, cultuur en binnenstad