16 november 1977: Een nieuw wapen

"Wapen van Weert en het wapen van de heren van Horn" afbeelding van een gevelsteen met inscriptie en aan weerszijden daarvan het wapen "In het gulde(n) jaar van vijftie(n)ho(n)derd is gebroke(n) dij aldkerck ... wo(r)dt ende op avent magdaleen is gelacht dij yerste steen" De steen is aangebracht in de gevel van de Martinuskerk zijde Korenmarkt - GAW beeldbank A4953

Bij Koninklijk Besluit van 16 november 1977 heeft de gemeente Weert de beschikking over een nieuw gemeentewapen.

Het oude ‘wapen’ uit 1918 is volgens de laatste inzichten, begin zeventiger jaren van de vorige eeuw, uit historisch oogpunt niet geheel juist. Er ontspint zich tussen het gemeentebestuur en de Hoge Raad van Adel een discussie over het uiterlijk van het nieuwe wapen. Er is vooral een verschil van mening over de indeling van het wapen.

In het advies aan het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 1977 wordt opgemerkt dat “De Raad van Adel te weinig op de hoogte is van de historische feiten en te weinig historisch gevoel heeft”.

Het college wordt van ambtelijk zijde geadviseerd “om de Raad van Adel op een voorzichtige wijze te attenderen op de historisch onjuiste inhoud en de tekortkomingen van hun voorstel en alsnog toestemming te vragen voor het voorstel van B en W”. Het komt allemaal goed als het Koninklijk Besluit op de mat valt.

De officiële beschrijving van het wapen van Weert luidt: “Op zilver een keper van azuur, een schildhoofd van goud met drie hoorns van keel, beslagen met zilver; het schild gedekt met een gouden kroon van drie balderen en twee parels.”

De tekst op de steen in de afbeelding luidt:
“In het gulde(n) jaar van vijftie(n)ho(n)derd is gebroke(n) dij aldkerck … wo(r)dt ende op avent magdaleen is gelacht dij yerste steen”
De steen is aangebracht in de gevel van de St. Martinuskerk zijde Korenmarkt .

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelBewaakte fietsenstalling Hegstraat wordt gratis
Volgend artikelTWC Nederweert naar de 11e Euregio mountainbike classic