FAN van DOOSPEL is een succes!

OSPEL, 7 november 2017. Op 7 november is door Dorpsraad Ospel in gemeenschaphuis Haaze-Hoof vervolg gegeven aan Doospel Verenigt. Dit initiatief heeft als doelstelling te komen tot een netwerk van verengingen en stichtingen binnen Ospel en Ospeldijk. Deze avond is het thema “Ik ben FAN van DOOSPEL”

Na de opening door de voorzitter van Dorpsraad Ospel werd het woord gegeven aan wethouder Geraats die het belang van samenwerken nogmaals benadrukte. Ook werd benadrukt dat burgerinitiatieven door de gemeente Nederweert een warm hart worden toegedragen, met als onderbouwing het bedrag wat daar vorige week voor beschikbaar is gesteld. Lees hier >> verder.

We zijn de avond begonnen met een terugblik op de eerste avond 13 september. Tijdens deze avond werd met name gesproken en gebrainstormd over het wat en hoe? Wat zijn de uitdagingen van Ospel vandaag, waar willen we morgen mee beginnen en hoe ziet Ospel eruit in 2022? De resultaten van deze eerste avond zijn beschikbaar via Ramon Vaes of Jeroen Hennissen via [email protected]

Aansluitend werd een inspirerend verhaal gehouden door Joost Stemkens van Dorpsoverleg Meijel over het tot stand komen van Peelgeluk. Joost vertelde op een smakelijke manier en met mooie voorbeelden hoe in het klein begonnen werd met Meijel opnieuw op kaart te zetten, nadat het bijna een in slaap gevallen dorp was geworden. Inmiddels is, mede door het motto Peelgeluk voor jou en Meijel, het dorp weer opnieuw leven ingeblazen en daar zijn de inwoners maar al te trots op.

Het verhaal diende als inspiratie voor de aanwezige verenigingen, stichtingen en belangstellenden om aan de slag te gaan met een aantal vragen die bij marktkraampjes achter gelaten konden worden.

De vragen die aan bod kwamen waren: 
1. Wat maakt DOOSPEL onderscheidend
2. Ik ben fan van DOOSPEL, omdat….
3. Wat moet DOOSPEL claimen?
4. Je krijgt een blanco cheque: Benoem jouw beste idee voor DOOSPEL.
5. Je bent één week BAAS van DOOSPEL; Wat ga je veranderen?
6. DOOSPEL DROOMT; hier mag alles gezegd, geschreven en gevraagd worden

Er zijn uit het publiek al geweldige ideeën en reacties gekomen om op te pakken. Van kleine ideeën tot zelfs grootste plannen als de start van de Tour de France in Ospel in de nabije toekomst!
We gaan als Dorpsraad alle input verwerken en terugkoppelen naar de aangesloten verenigingen en stichtingen.
We zullen dit jaar nog aan de slag gaan, om een aantal werkgroepen te vormen, voor een aantal initiatieven zoals:
– 1 gezamenlijke activiteitenkalender
– Beweegtuin
– WiFi in Ospel

Mensen die er meer over willen weten, of mee willen helpen om iets moois tot stand te brengen kunnen contact opnemen met de Dorpsraad Ospel via [email protected].
Waar vinden al deze burgerinitiatieven plaats en wil jij als inwoner bij aansluiten? “Natuurlijk Ospel(dijk)!”

102.000 euro voor burgerinitiatieven in Nederweert

Vorig artikelHerdenking Britse militaire begraafplaats in Nederweert
Volgend artikelOpnieuw palingsterfte in de IJzeren Man