3 november 1611: Het leven van alle dag

Fragment van de kaart van Jacob van Deventer Pentekening, gewassen en ingekleurd, ongedateerd (omstreeks 1570), waar het geschil betrekking op heeft Collectie RHCL KP 101

Marcelis Scillen en Peter Vestens eisen dat Bardinis van Kelst en Steven Schrijvers afstand  doen van een weg, lopend van de Smaelbeeck midden duer den acker nae(r) Smuijsers kempken ende nae(r) Vracker, om duer ende over desen wech niet te vaeren noch beesten te drijven en de oude gebruiken in dezen in acht te nemen.

In dit soort processen worden veel oudere getuigen opgeroepen om toe te lichten hoe de situatie vroeger was. Zo wordt Sijmon Smuijsers, 90 jaar oud, en Meij Duijsters gevraagd, of zij geboren en getogen zijn op Vracker in een huis naest den hoeck van den door oft inganck van het straatje waar de weg de akker ingaat naar de stad. Zij bevestigen dit. En of daar eijnen door oft hecken heeft gehangen die men gewend was altijd te sluiten? En of de vader van Sijmon daarvan de sleutel bewaarde?

Ja is hun antwoord en dat nog in de tijd van Merten Ressen. Meij Duijsters verklaart dat om de door (deur) een ketting zat waarmee ze gesloten werd. Was het een heerwech oft heerbaan (openbare weg) oft alleijn eijnen lijck- ende mijstwech?

Kwamen de Bulanders naar Weert gevaren over deze weg of over de Holtstraet oft Hushover steenwech? Volgens Sijmon was het geen heerwech maar eenen lijckwech (waarover doden van de buitenie naar de parochiekerk gebracht werden) en Meij zegt dat het eenen mijst- ende lijckwech was en dat haar ouders deze weg altijd zo noemden.
Waar liep dan de heerbaan van de Molenpoort heen? Nou, de heerbaan liep over de Hushover steenwech.

Heeft de oude Bardinis Vrackers, burgemeester in 1553/54 en schepen in 1563/64, wel vijfenzeventig jaar geleden (1535/1537) sijne beesten naar enige beemden op Vracker gedreven over den Hushover steenwech, hoewel de andere weg korter geweest zou zijn? Sijmon is stellig in zijn antwoord: Bardinis dreef zijn vee over de Beekstraat naar Hushoven en niet over de weg in kwestie.

Michiel Egens of Ververs (oud 67 jaar) verklaart dat der alde Bardinis dertig, veertig, vijftig en zelfs meer jaren geleden nooit zijn beesten over deze questieuze weg gedreven heeft, maar dat zijn schoonzoon Jan Ketelers, gehuwd met Barbara Vrackers, daarmee begonnen is. Jan Ketelers en Bardinis Vrackers wonen in de Molenstraat. Ook Jan Ketelers is burgemeester en wel in 1574/1576.

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelKinderen Koalaschool gaan ontbijten met wethouder Gabriëls
Volgend artikelGetuigen gezocht i.v.m mishandeling