Extra verkeersdrukte in Roermond vandaag en morgen

ROERMOND – In België en Duitsland is het (deels) nog herfstvakantie en er zijn twee vrije dagen (31 oktober en 01 november) waarop veel van onze buren weer benutten om gezellig in Roermond te komen shoppen.

Om te zorgen dat zowel de bezoekers als de inwoners en ondernemers in Roermond die dag hun bestemming goed kunnen bereiken neemt de gemeente Roermond samen met diverse partijen in de stad weer een aantal verkeersmaatregelen.

Verkeersmaatregelen

  • De gemeente volgt de verkeersafwikkeling op cruciale punten op het wegennet continu (o.a. met verkeerscamera’s), zodat direct ingegrepen kan worden.
  • De verkeerslichtenregeling kent verschillende programma’s die afgestemd zijn op het verkeersaanbod.
  • De capaciteit van het kruispunt Singel-N280-Mijnheerkensweg is uitgebreid en de verkeerslichten regeling is verder geoptimaliseerd zodat de richtingen met een groot verkeersaanbod nog meer groen krijgen. Hierdoor kan het kruispunt nog meer verkeer verwerken.
  • Er worden verkeersregelaars op diverse plaatsen ingezet waaronder de singelring om te zorgen dat busverkeer ten allen tijde vlot kan doorstromen.
  • De gemeente zet samen met VVV en ondernemers City Hosts in om bezoekers de weg te wijzen in in/naar de binnenstad.
  • De fiets – voetgangers oversteek over de N280 richting de Mijnheerkensweg is definitief  opgeheven sinds begin oktober. Voetgangers naar de Outlet worden via het centrum geleid. De verkeersveiligheid en doorstroming worden hierdoor verbeterd. Verkeersregelaars en city hosts zullen voetganger de juiste richting wijzen.
Vorig artikelSponsorcampagne Samen Sterker verdeelt 115.000 euro onder lokale goede doelen
Volgend artikelOpen Dag Waterschap Limburg trekt 2500 bezoekers