Boeren trekken beurs voor kerktorens

NEDERWEERT/OSPEL – Boeren en tuinders in Nederweert schenken 2.000 euro aan de kerktorens in Nederweert en Ospel. “De kerktorens bepalen voor een belangrijk deel de uitstraling van een dorp”, legt voorzitter Hans Bovend’eerdt de schenking namens zijn LLTB-afdeling Weerterland uit. “Dat gaat ons aan het hart.”

“Als agrariërs zijn we onlosmakelijk verbonden aan onze omgeving, waarbij we dan ook nauw betrokken zijn”, gaat Bovend’eerdt verder. “Dat gaat verder dan het buitengebied en het land dat wij bewerken en verzorgen, daar horen ook de kernen en de lokale gemeenschappen bij.”

Zowel de kerktoren van de St. Lambertusparochie in Nederweert als de kerktoren van de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Ospel zijn aan renovatie toe. In Ospel zijn de werkzaamheden al begonnen. Subsidies blijken de kosten niet te dekken en daarom zijn in zowel Nederweert als in spel comités werkzaam die gelden werven om beide renovaties mogelijk te maken.

Het bestuur van de LLTB-afdeling Weerterland heeft besloten aan beide comités ieder 1.000 euro te schenken als bijdrage van de agrarische sector Nederweert en Ospel. Afdelingsvoorzitter Hans Bovend’eerdt overhandigt de cheques op donderdag 26 oktober.

Vorig artikelColumn Marieke Klauwers: Aan alle gele vlekken van deze wereld
Volgend artikelOverlast jeugd in Swalmen