Hoe gezond is de gemiddelde Limburger?

Recent is door het CBS onderzoek gedaan naar in hoeverre “de gemiddelde Nederlander” zich door gezondheidsproblemen geremd voelt in de dagelijkse activiteiten. Ongeveer 25% van de Nederlanders van 19 jaar of ouder geeft aan dat ze door gezondheidsproblemen worden geremd in hun dagelijkse activiteiten. Als we naar de resultaten per GGD kijken dan zien we dat de Friezen zich het meest gezond voelen. In Zuid-Limburg is de gezondheidsbeleving het slechtst.

Top 3 – Meest gezonde inwoners per GGD

  1. Friesland – 78,9%
  2. Ijsselland– 78,5%
  3. Holland-Midden – 78,5%

Top 3 – Minst gezonde inwoners per GGD

  1. Zuid-Limburg – 69,5%
  2. Rotterdam – Rijnmond – 71,6%
  3. Haaglanden – 73%

Wanneer er specifiek naar leeftijdscategorieën wordt gekeken dan valt op dat Limburgers van 65 jaar of ouder zich door gezondheidsproblemen het meest geremd voelen in hun dagelijkse activiteiten. Een ander onderzoek, uitgevoerd in 2015/2016, laat zien dat Limburg bij de 5 provincies hoort met de hoogste concentratie van mensen met obesitas/overgewicht.

Oorzaken huidige gezondheidsbeleving in Limburg
Gezondheid is natuurlijk niet iets vanzelfsprekends. Je moet goed voor je lichaam zorgen. Genoeg bewegen en je lichaam ondersteunen met vitaminen en mineralen is essentieel om je lekker in je lijf en hoofd te blijven voelen. We weten nu dat met name de inwoners van Zuid-Limburg zich het minst gezond voelen. Welke andere factoren kunnen dit veroorzaken?

In Limburg zijn er genoeg mogelijkheden om te bewegen, maar de vraag is of de huidige faciliteiten ook goed genoeg aansluiten bij de inwoners van Limburg. Vergrijzing is in Limburg een groot probleem. Jonge gezinnen verlaten Limburg voor de Randstad en wat overblijft is de oudere generatie. Deze generatie gaat niet survivallen, karten, solex rijden of raften. Dus in hoeverre zijn er genoeg mogelijkheden voor ouderen om te bewegen?

Wat zijn de mogelijke oplossingen?
Al heel wat experts hebben zich over dit onderwerp gebogen en zijn met goede oplossingen gekomen. Wat zou de oplossing kunnen zijn voor een betere gezondheidsbeleving onder Limburgers? Om een gezond lijf te krijgen is het belangrijk om je ook goed in je hoofd te voelen. Wie last heeft van overgewicht en er tegenaan wilt gaan raakt sneller de kilo’s kwijt dan iemand die sporten als een “moetje” ziet. Het een versterkt het ander.

Eenzaamheid onder ouderen is vaak de oorzaak dat men zich niet happy voelt. Voor wie moet ik het eigenlijk nog allemaal doen? Dit is een veel gehoorde reden onder ouderen. Het ouderenfonds vecht al jaren tegen eenzaamheid onder ouderen. Nederland krijgt steeds meer te maken met alleenstaande ouderen die nog thuis wonen. Vrijwilligers van het ouderenfonds gaan wekelijks op bezoek bij deze ouderen om ze even uit de dagelijkse sleur te halen.

Het tegengaan van de eenzaamheid onder ouderen zou een van de oplossingen kunnen zijn die een verbetering in de gezondheidsbeleving teweeg kan brengen. Zodra je lekker in je vel zit heb je ook sneller zin in om eropuit te gaan. Door er meer op uit te gaan ga je meer bewegen. Door meer te bewegen ga je er fysiek stapje voor stapje op vooruit. Aandacht besteden aan de meest kwetsbare doelgroep in Limburg moet uiteindelijk voor een sneeuwbaleffect zorgen en moet op den duur zorgen voor een betere gezondheidsbeleving bij de Zuid-Limburgers.

Bron: http://www.natterman.nl/

Vorig artikelSponsoravond Eindse Boys bij Stienen Bedrijfselectronica
Volgend artikelKindercollege Steengoed in Lego 1 november Bibliocenter Weert