Arbeidsmarkt in Limburg ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert evenveel

'De pensioenleeftijd stijgt zo snel dat ouderen met een zwaar beroep dat niet kunnen bijhouden', zegt Jan Berghuis van pensioenfonds PMT.

REGIO – Het gaat goed met de economie van Nederland. Ook in Limburg ontwikkelt de arbeidsmarkt zich positief. Eind september waren er in Limburg 23.142 lopende WW-uitkeringen. Dat is 20 procent minder dan een jaar eerder.

Deze daling is sterker dan de landelijke daling van 17 procent. Dit blijkt uit cijfers van het UWV. Wel ligt het WW-percentage in Limburg hoger dan het landelijk gemiddelde: 4,1 procent ten opzichte van 4,1 procent landelijk.

Limburg
Het gaat goed met de economie en het aantal banen stijgt. Desondanks neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die wil of kan werken een betaalde baan te bieden. Naast arbeidsbeperkten, laagopgeleiden en mensen in een overschotberoep (een beroep waarin veel mensen werk zoeken, bijvoorbeeld administratief medewerker) betreft dit ook oudere werkzoekenden.

Ouderen
In Limburg werd in september 2017 meer dan de helft (55%) van de WW-uitkeringen uitgekeerd aan werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Van de WW-gerechtigden van 50 jaar en ouder was in september 2017 in Limburg 52% langer dan een jaar werkloos. Naast leeftijd is ook werkloosheidsduur een factor die de arbeidsmarktpositie van een werkzoekende verzwakt. Hoe langer de werkloosheidsduur, hoe moeilijker om weer een nieuwe baan te vinden.