Restauratie kerktoren ligt nagenoeg op schema

OSPEL – Regelmatig krijgen we vragen over de stand van zaken m.b.t de restauratie van de kerktoren. Deze ligt vrijwel op schema. Het zal enkele weken langer in beslag nemen omdat er sprake is van meer werk. Echter er zijn ook meevallers. Een meevaller is dat de er minder werk is aan de torenschoot (daar waar de spits met de leien op de muren ligt).

In de begroting werd uitgegaan van het vervangen van 11 rijen leien, omdat deze te kort zijn en dat er bij stevige wind regenwater onder kan komen. Nu blijkt dat 3 rijen vervangen voldoende is. Dus een meevaller. Een tegenvaller is het aantal te vervangen stenen (in te boeten stenen).

Er is uitgegaan van 3000 stenen. Dit zullen er echter meer worden. Dit komt omdat gebleken is dat de herstelwerkzaamheden na de oorlog te primitief zijn uitgevoerd. Gezien de economische situatie toen (gebrek aan alles) is dit wel begrijpelijk. Echter nu blijkt dat de stukken muur die toen hersteld zijn nauwelijks in verband gemetseld zijn met de oude muur. Waardoor onvoldoende hechting met gevolg dat er vocht achter komt dat bij bevriezing uitzet en breuken veroorzaakt. Op termijn zouden hierdoor grotere stukken muur los kunnen komen.

Dit alles maakt dat de werkzaamheden iets langer gaan duren. Met het uitkappen van de voegen is men gereed. Ook zijn op 4 steigervloeren de stenen al vervangen en op 3 steigervloeren is men ook al gereed met het voegwerk. Verkoelen Weert is momenteel ook bezig met de torenschoot en het inspecteren van de torenspits.

Wat dient dan nog te gebeuren:

Vervangen stenen en voegen op 7 steigervloeren. Herstel van enkele glas in lood ramen. Herstel van de mergelranden in de toren. Enkele galmborden vervangen. IJzers waarmee de galmborden bevestigd zijn roestvrij maken. Bekroningen van de 4 hoektorentjes roestvrij maken. Duiven werend gaas aanbrengen voor galmgaten. Aansluiting van de trappentoren aan de toren , hout en lood vervangen.

De extra kosten van het groter aantal stenen vangen we op met het minderwerk en de post onvoorzien. De inzet is om binnen de opgestelde begroting te blijven. Dan zijn er 2 zaken die we thans ook willen aanpakken omdat het steiger er tocht staat. Uitnemen en bijschilderen van een groot glas in loodraam. Grondige beurt van het torenuurwerk.

Door dit nu mee te nemen zijn we goedkoper uit omdat het steiger er toch staat. Totaal zullen deze laatste 2 zaken ruim € 15.000 extra gaan kosten. Omstreeks eind november zal het metsel en voegwerk gereed zijn. Daarna volgen de andere werkzaamheden en in december zal het steiger afgebroken worden. Diegene die dit project een warm hart toedragen, kunnen nog steeds een of meerdere bakstenen adopteren. Zij doen dit door € 15,- of een veelvoud van dit bedrag, te storten op banknummer NL63 RABO 0319 4215 70 ten name van Samen sterk voor onze kerk. De maand erna ontvangt de schenker een certificaat van de gift(en).

 

Vorig artikelNegen aanvragen goedgekeurd voor subsidieregeling afkoppeling hemelwaterafvoer
Volgend artikel19 oktober 1962: Volautomatische fabriek