Dear Stranger / Nieuwkomers kiezen kunst

WEERT – In samenwerking met vrijwilligers van het AZC Weert lanceert Art-Shock Kunstuitleen het project:  ‘Dear Stranger”
NieuwkomersKiezenKunst

10 Nieuwkomers ( asielzoekers en stautushouders uit Syrie, Iran en Afghanistan) komen naar Art-Shock Studio’s om een selectie te maken van kunstwerken uit de grote voorraad professionele moderne kunst. Zij schrijven daarbij hun eigen verhaal…Dit in het kader van verbinding, integratie en wederzijds begrip van verschillende culturen.
Zo bouwen we een brug tussen kunst en maatschappij, en tussen verschillende culturen!

De kunstwerken die zij kiezen worden tentoongesteld bij Art-Shock Kunstuitleen, met daarbij de reden/ achtergrond/ verhaal waarom deze mensen voor dit werk/deze werken kiezen: dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het ze aan iets doet herinneren van hun vaderland, het kan gaan om emotie: melancholie, verdriet of juist hoop. Deze achtergrond willen we inzichtelijk maken bij de gekozen kunstwerken, middels een verhaal, een foto van de persoon en een tekening/foto/voorwerp waaraan de persoon kan refereren.
Deze “Nieuwkomers” krijgen een prominente rol op de opening. Ook zijn zij aanwezig tijdens de open zondagmiddagen.  Ze vertellen zelf over hun keuze.

Het doel is de discussie aangaan met mensen met een andere culturele achtergrond om via de kunst tot gesprekken/verhalen te komen over hun en onze levensvisie.
Door laagdrempelig contact te maken tussen de nieuwkomers en ons kunstpubliek bouwen we een brug en vergroten we wederzijds inzicht, flexibiliteit en verdraagzaamheid.

OPENING ZONDAG 29 OKTOBER 2017 15.00UUR.
OPEN ZONDAG 5- 12- 19 NOVEMBER 14-17UUR. ENTREE GRATIS.

Yvonne Schroeten en Renier Vaessen / ART-SHOCK / www.art-shock.nl / 06 54254614

Vorig artikelCorey Dennisson Band op Moulin Blues 2018
Volgend artikelGedeputeerde Mackus onthult spandoek op ‘Thank a farmer day’