9 oktober 1570: Verzoening

Munten uit de 16de eeuw Gemeentemuseum Weert

Er wordt op 9 oktober 1570 een verzoening (een peijs) tot stand gebracht tussen de partijen na de doodslag op Peter Teuwen die gepleegd is door David Aretz. Verder krijgt de dader een straatverbod en een ‘herbergverbod’. Aretz mag een herberg niet betreden als de nabestaanden van het slachtoffer daar vertoeven.

In de eerste plaats sall David gehalden sijn den partijen (van het slachtoffer) te bidden doer die passie ende lijden ons heren Jesu Christi in der kercken, dat sij hem sijn misdaet vergeven willen ende daerbij den kinderen van Peteren zaliger te geven binnen jaer und daege xxv hoers (Hornse) gulden. Hiervoor staan borg Jacop Aertz en Tijs van Heijthusen. Een mensenleven is nog niet zoveel waard, bovendien uitgedrukt in de locale muntwaarde. Een gulden Horns had een waarde van 3/5 Brabantse gulden!

Verder wordt bepaald dat David die straet schuwen ende niet betreden noch verkeren en sall, daer Peter Teuwen huijsfrouw nu wonende is und daerbij in genen herbergen te comen, daer die partijen sitten und drincken.
Een groot aantal vrienden, lees familieleden van het slachtoffer, beloven desen soen (verzoening) ten euwigen dage te zullen respecteren.