Uitspraak rechtbank Limburg inzake van rechtswege verleende vergunning Landgoed Leudal

LEUDAL –  Op 28 september 2017 heeft de Rechtbank Limburg uitspraak gedaan in een geschil tussen Hikspoors-Van der Grinten B.V. (verder: Landgoed Leudal) en de gemeente. In geschil was de vraag of er een van rechtswege verleende vergunning was ontstaan voor de huisvesting van 375 arbeidsmigranten gedurende een periode van 10 jaar binnen de begrenzing van fase 1A en 1B van Landgoed Leudal.

Aanvraag Landgoed Leudal
Landgoed Leudal heeft op 22 december 2016 aan de gemeente een brief gestuurd waarin onder meer een passage is opgenomen die luidt als volgt: “Wij verzoeken uw college dan ook bij dezen formeel alsnog uw belofte na te komen en in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen voor de huisvesting van maximaal 375 arbeidsmigranten in de fasen 1A en 1B voor een periode van 10 jaar”.
De gemeente heeft deze brief met daarin de bovenvermelde passage niet (h)erkent als een aanvraag. Landgoed Leudal heeft de gemeente nadien verweten niet tijdig een besluit op de aanvraag genomen te hebben en gesteld dat daarmee een van rechtswege verleende vergunning is ontstaan. De gemeente heeft dat bestreden en vervolgens is de zaak in beroep behandeld door de rechtbank.

Uitspraak Rechtbank Limburg
De rechtbank heeft Landgoed Leudal in het gelijk gesteld en bepaald dat daadwerkelijk sprake is van een aanvraag waardoor er een van rechtswege verleende vergunning is ontstaan. De rechtbank heeft de gemeente in haar uitspraak opgedragen om de van rechtswege verleende vergunning te publiceren binnen twee weken na verzending van de uitspraak.

Landgoed Leudal en gemeente in gesprek
Inmiddels zijn Landgoed Leudal en gemeente in overleg over de implicaties van deze uitspraak, mede in relatie tot de procedure bij de Raad van State inzake het bestemmingsplan. In deze procedure heeft de Raad van State de gemeente verzocht om een aantal door de Raad van State geconstateerde gebreken in het bestemmingsplan te
herstellen. Op onderdelen was onvoldoende motivatie opgenomen voor de keuzes die in het bestemmingsplan waren gemaakt. Zo geeft de gemeente in het bestemmingsplan volgens Raad van State onvoldoende onderbouwing van het maximaal aantal te huisvesten arbeidsmigranten en maximale bouwhoogten. Landgoed Leudal en gemeente onderhandelen momenteel over een vaststellingsovereenkomst die de basis zal
vormen voor het herstel van het bestemmingsplan.

Vorig artikelGerry Weber event bij Pleunis Mode in Nederweert
Volgend artikel† Overlijdensbericht heer Jaap Kramer