Gemeenteraad kiest Ospeldijk voor plaatsing windmolens

OSPELDIJK – Via nederweert.nl- De gemeenteraad van Nederweert heeft op dinsdag 26 september besloten om het initiatief Ospeldijk aan te wijzen als voorkeursgebied voor de ontwikkeling van vier windmolens. De gemeente verleent daarmee ook medewerking aan het principeverzoek Ospeldijk. De initiatiefnemers van dit plan, Waterleidingmaatschappij Limburg en NEWECOOP, kunnen nu verder met de uitwerking.

De vier gemeenten Leudal, Peel en Maas, Weert, Nederweert en Provincie Limburg hebben de intentie om invulling te geven aan het duurzame energievraagstuk. Een vraagstuk dat geldt voor elke provincie in Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. Betreffende gemeenten en de Provincie trekken samen op om windenergie te stimuleren en faciliteren.

Hiervoor hebben de partijen uitgangspunten op papier gezet met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen. Het doel is mogelijk maken dat in 2020 de eerste windmolens, bij voorkeur in coöperatief verband, kunnen worden gerealiseerd. De partijen werken dan ook intensief samen om genoemd doel te realiseren.

De afgelopen periode is een aantal principeverzoeken ingediend waarvan er uiteindelijk zes overgebleven zijn. Er is afgesproken om er daarvan maximaal drie aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering op dinsdag 26 september. De raadsleden bogen zich over het initiatief Ospeldijk, De Zoom en Frenkenbaan. Vanuit oogpunt van landschap en ruimtelijke ordening is het plan Ospeldijk volgens het college de beste locatie en is het degelijk uitgewerkt. Dit initiatief had dan ook de voorkeur van het college. De raad besloot uiteindelijk om aan het initiatief Ospeldijk medewerking te verlenen dat uitgaat van vier windmolens. Aandachtspunt bij dit initiatief is wel dat duidelijk wordt wat er van de opbrengsten terugvloeit in de ‘gemeenschap’. De locaties De Zoom en Frenkenbaan blijven als terugvaloptie in stand, maar in eerste instantie wordt nu ingezet op Ospeldijk.

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat bij de locatie De Zoom, aan de rand van de gemeente Nederweert en tegen Heythuysen aan, de communicatie met omwonenden niet optimaal is verlopen. Verschillende insprekers uitten hun ongenoegen hierover tijdens de vergadering. Wethouder Coumans gaf aan dit ‘signaal’ in het vervolgtraject zeker mee te nemen.

Nu de gemeente medewerking verleent aan het principeverzoek Ospeldijk, kunnen de initiatiefnemers hun plan verder concretiseren. De communicatie met de bewoners in het plangebied en wijdere omgeving maakt een belangrijk onderdeel uit van de voorbereiding. Het voornemen van Waterleidingmaatschappij Limburg en NEWECOOP is om de nodige vergunningen in het najaar van 2018 binnen te hebben, zodat de molens in 2019 gebouwd kunnen gaan worden. Wethouder Coumans: “Wind is één van de mogelijkheden om energie op te wekken, maar we hebben alle duurzame energiebronnen hard nodig om onze welvaart te kunnen behouden”.

Te downloaden:

Vorig artikelDe wondere wereld van fabrieken die voedsel produceren.
Volgend artikelGerry Weber event bij Pleunis Mode in Nederweert