Luchtvervuiling in Nederweert: De Staat is veroordeeld, ‘Nederweert Leefbaar’ pakt door

NEDERWEERT – Onlangs is de Staat veroordeeld in een kortgeding, aangespannen door Milieudefensie. Speerpunt hierbij is geweest de overschrijding van uitstoot normen voor stikstofdioxide en fijnstof die, tegen eerder gemaakte afspraken en doelstellingen in, nog veel te vaak in Nederland voorkomt. De rechter heeft de Staat nu opgelegd om de luchtkwaliteit van de burgers in Nederland beter te beschermen. Dit dient volgens de rechter te gebeuren, door binnen twee weken na de uitspraak van het vonnis alle knelpunten te identificeren waar nog sprake is van (te verwachten) overschrijdingen van fijnstof of stikstofdioxide uitstoot. Vervolgens moet er op kortst mogelijke termijn daadwerkelijk tot vaststelling worden gekomen van een luchtkwaliteitsplan, dat de nodige maatregelen bevat om zo snel mogelijk aan de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide uitstoot te voldoen. Daarbovenop is de Staat ook gedwongen om per direct alles te doen of laten waarvan verwacht mag worden dat dit tot voortgaande of nieuwe overschrijding zal leiden van de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide.

 Stichting Nederweert Leefbaar heeft hieropvolgend direct actie ondernomen en een brief aan staatsecretaris Dijksma gestuurd, waarin de fijnstof problematiek in de gemeente Nederweert, met name veroorzaakt door de intensieve veehouderij, nog eens extra onder de aandacht is gebracht. Dit, zodat de gemeente Nederweert niet zal ontbreken op de lijst van fijnstof knelpunten. Ook is er aan de staatssecretaris met klem gevraagd om per direct een verbod te gelasten op het uitgeven van nieuwe vergunningen in de gemeente Nederweert die tot een instandhouding of verhoging zullen leiden van de fijnstofuitstoot, te beginnen bij de vergunningen ten behoeve van (uitbreiding van) intensieve veehouderij. Uitgave van dit soort vergunningen leidt namelijk tot een voortgaande of nieuwe overschrijding van de grenswaarden voor fijnstof, wat door de rechter expliciet in het vonnis is verboden.

 In een reactie heeft de staatsecretaris aangegeven dat ze het vonnis direct ten uitvoer zal brengen, maar dat de Staat in beroep zal gaan tegen het laatstgenoemde punt van het vonnis, ondermeer omdat dit onderdeel voor meerdere uitleg vatbaar zou zijn en de consequenties daarom moeilijk te overzien zouden zijn. Stichting Nederweert Leefbaar heeft er echter het grootste vertrouwen in dat ook een hogere rechter de gezondheid van de burgers als hoogste prioriteit heeft en ziet de uitspraak van het hoger beroep dan ook met vertrouwen tegemoet.